PAYLAŞ

” Bu demokratik rejimin istikametinden ayrılıp baskı rejimine götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz,ben de sizi kurtaramam… Şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru bir haktır.”

Kaynak: Sina Akşin,Kısa Türkiye tarihi, İş bankası kültür yayınları s.258

 

PAYLAŞ