Haziran, 2018 | >
Browsing

Unknown

Küçük günahlar

Küçük günahlar sayıya gelmeyecek kadar çok olup ''net olarak şunlardan ibarettir'' deme imkanımız yoktur. Bununla birlikte dini delillerle ...
Read More

Büyük günahlar

Büyük günahların neler olduğu konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup ''üç'', dört, ''yedi'', ''dokuz'' veya ''on bir'' ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }