>Temmuz, 2018 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Hz Süleyman’ın şeytanları çalıştırması

Birtakım şeytanlar ve cinler Hz. Süleyman'ın(as) emrinde çalışmakta, ona çeşitli işlerde hizmet etmektedirler. Aralarında bina işleri, ...
Read More

Yavuz Sultan Selim ”Şimdi Top Devridir”

Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı aldığından esir düşen kumandanlardan Kurtbay'ı huzuruna getirttir. Kurtbay'a: - Kurtbay, yiğtlik ve ...
Read More

Hz İsa ve Şeytanın Balı

Bir gün İsa (a.s.), bir elinde kül, bir elinde bal ile giden şeytana sormuş: "Nedir o elindekiler?" Şeytan cevap vermiş: "Bu kül, bu da ...
Read More

Kabir azabının Kuran ve Sünnetten delilleri

Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan bazıları şöyledir: İmam-ı a'zam hazretleri buyurdu ki: Kur'an-ı kerimde (Onlar, ...
Read More

Hz İsa’dan sonra çıkan bir deccalin sinsi planı

Hz İsa'nın ölümünden sonra Yahudilerin başkanı müslümanları öldürmeye başlamış, öldürmeyle başa çıkamayacaklarını anlayınca ...
Read More

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri…

1389'daki I.Kosova savaşında ölen Sırp kralının oğlu olan Stefan Lazarevic,Bayezid'in vasalı haline gelmişti.Kendisine verilen itibarı ...
Read More

Kıyamet alameti Yecüc ve Mecüc kimdir?

Zulkarneyn (A.S.) zamanında insanlar şikâyet etmişler demişler ki “böyle varlıklar var, her şeyimizi yiyip içiyorlar”. Zulkarneyn ...
Read More

Hz İsa ve Şeytan

Hz. İsa (as) yarım kerpici başının altına koymuş, yatıp uyumuştu. Uyanıp gözlerini açtığında İblis'i başında bekler buldu. ...
Read More

Cennete ilk girecekler

İbn Abbas’tan (r.a) şöyle rivayet olunmuştur: "Resûlullah'ın ashâbından bir grup oturmuş onun gelmesini beklemekteydiler. Resûlullah ...
Read More

İblis’in kalbine gelen ilk gurur

İblis meleklerden değil, cinlerden olduğu için nefis sahibidir. Melekler Allah’a (cc) hiçbir şekilde itaatsizlikte bulunmazken, İblis ...
Read More

x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }