>Kasım, 2018 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Hz Muhammed ”Hangi amel Allah’a sevimlidir?”

Abdullah ibnu Mesud'dan - Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi: Nebi (s.a.v)'e Hangi amel Allah'a sevimlidir? diye sordum. Allah Rasulu ...
Read More

”Müslümana sövmenin boyutu”

''Müslümana sövmek fisk, onunla savaşmak küfürdür'' (Hz Muhammed, Buhari) Fısk: Lugatta çıkmak demektir. Dinde ise Allah ve Rasulune ...
Read More

Hz Muhammed (s.a.v) ”Münafıkların Özellikleri”

''Her kimde şu dört haslet bulunursa halis münafık olur. Her kimde de bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde ...
Read More

Hz Muhammed (sav) ”Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur”

''Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur: 1- Allah ve Rasulu kendisine başkalarından daha sevgili olmak, 2- Bir kimseyi ...
Read More

Hz Muhammed (s.a.v) ”Müslümanların hangisi üstündür?”

Ebu Musa şöyle dedi: Ey Allah'ın Rasulu! Müslümanların hangisi üstündür? diye sordular. Allah Rasulu: '' Müslümanların, dilinden ve ...
Read More

Hz Muhammed ”Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı”

Muaz ibnu Cebel şöyle dedi: Bir yolculukta Allah Rasulu'nun bindiği ve Ufeyr denilen bir merkebin terkisinde idim. Allah Rasulu bana: ''Ey ...
Read More

Ebu Talib neden iman etmedi?

Said ibnu Museyyeb, babasından haber verdi. O şöyle dedi: Allah Rasulu Ebu Talib'in ölümü yaklaştığında, Allah Rasulu onun yanına ...
Read More

Hz Muhammed (s.a.v) ”İçinizden cennete gidecek adama bakmak isteyen şu adama baksın”

Ebu Hureyre'den - Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi: Allah Rasulu sallallahu aleyhi veselleme bir bedevi geldi ve şöyle dedi: Bana, ...
Read More

Hz Muhammed (s.a.v) ”Cennete girdirecek özellikler”

Ebu Eyyub'dan - Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi: Bir adam Allah Rasulu sallallahu aleyhi veselleme: Bana, beni cennete girdirecek ...
Read More

Hasan Sabbah’ın cennet hakkında sözü

Hasan Sabbah'ın, Ömer Hayyamla bir sohbeti sırasında Ömer'in ona, "bu insanlar cennet için yaşıyorlar, ancak onlara bir cennet verebilir...
Read More

x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }