Eylül, 2019 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Şehit de olsa bağışlanmayan tek günah

Katade şöyle rivayet eder: Bir kişi ''Ya Resülallah, Allah'a yönelerek, karşılığını sadece ondan bekleyerek, arkamı dönüp ...
Read More

Hz Muhammed (sav) – Emanete ihanet edenin cehennemdeki azabı

Zehrü-r RRiyaz'da anlatıldığına göre, kıyamet günü bir kul Allah Teala'nın huzuruna getirilir. Allah Teala: ''Falancanın emanetini geri ...
Read More

Hz Adem ve İblis’in Allah Teala’dan istekleri

Yine rivayete göre, İblis şöyle der: ''Ya Rabbi beni cennetten Adem'in yüzünden çıkardın. Fakat ben ancak sen izin verirsen ona musallat ...
Read More

Hz Cebrail ve Hz Mikail neden ağladı?

Rivayete göre, İblis bu duruma düşünce Hz Cebrail ve Hz Mikail ağlamaya başlar. Bu durumlarına vakıf olan Allah Teala onlara: ''Neden ...
Read More

Meleklerin hocası İblis nasıl kafir oldu?

Anlatıldığına göre İblis'in dünya semasında Abid, ikinci kat semada Zahid, üçüncü kat semada Arif, dördüncü kat semada Veli, ...
Read More

İblis’in cehennemdeki konuşması

Kıyamet günü ateşten bir kürsü kurularak İblis ona oturtulur. Şeytanlar ve kafirler toplaşır. İblis, eşşek sesine benzer bir sesle ...
Read More

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Hak Kur’an’da haber vermiştir. İşte o insanlar: 1) ...
Read More

Hz İsa ve Hz Yahya arasında geçen konuşma

Rivayete göre Hz Yahya ile Hz İsa yolda yürürken bir kadın onlara çarpar. Hz Yahya ''Vallahi görmedim der'' der. Hz İsa: ''Subhanallah! ...
Read More

Hz Musa dostunu neden kaybetti?

Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine göre, Hz Musa'nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa'ya: ''Ya Musa, ...
Read More

Allah Teala’nın Miraçta Peygamberimize Nasihatı

Allah Teala Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e şöyle dedi: ''Ey Ahmed, insanlar arasında günahlardan en sakınanı olmak istiyorsan dünyalık her ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }