>Mart, 2020 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır.

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer ...
Read More

Kıyamette herkes Cehennemi görecek mi?

” (Orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.” (Tekasür Suresi 6) Allah Teala bu ayetle cehennemin  kıyamet günü apaçık bir ...
Read More

Kıyamette herkes Cehennemi görecek mi?

'' (Orada) mutlaka  cehennem ateşini görürdünüz.'' (Tekasür Suresi 6) Allah Teala bu ayetle cehennemin  kıyamet günü apaçık bir ...
Read More

Kafiri kabirde kaç tane yılan sokacak?

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Mü'min kişi kabirde  yeşilliklerle dolu bir  bahçededir. Kabri ...
Read More

Kabirde insanı azap meleklerinden koruyacak 5 şey

Ka'b el-Ahbar şöyle anlatır: Salih bir  kimse kabre konulduğunda salih amelleri olan namaz, oruç, zekat, sadaka hemen başına gelir. Azap ...
Read More

Hafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der?

Vüheyb şöyle der: Canı çıkmakta olan herkese hafaza melekleri gösterilir. O, Allah'a itaat eden bir kul ise, ona: ''Allah seni mükafat...
Read More

Dabbetül Arz nedir, kimdir?

“Dâbbe”, yeme ve içmeye muhtaç olan varlıklara denir. Dâbbetü’l-arz, “yerden çıkacak canlı” demektir. Kıyâmetin büyük ...
Read More

Rivayete göre Hz İsa yolda giderken bir kafatasına rastladı. Ayağı ile dürterek: ”Konuş” dedi. Kafatası dile gelerek:

Rivayete göre Hz İsa yolda giderken bir kafatasına rastladı. Ayağı ile dürterek: ''Konuş'' dedi. Kafatası dile gelerek: ''Ey Allah'ın ...
Read More

Hz İbrahim ölüm meleğine şöyle der:

Hz İbrahim ölüm meleğine şöyle der: ''Ey ölüm meleği, facir birinin ruhunu kabzetme anındaki yüzünü bana gösterebilir misin?'' ...
Read More

Hz Muhammed (sav)’in vefat ederken Hz Fatıma’ya son sözleri

Peygamber Efendimiz vefatı esnasında hemen yanında bulunan, içi su dolu bardağa elini sokup yüzünü siliyor ve şöyle diyordu: ''Ey ...
Read More

x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }