>Nisan, 2020 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Sultan 2. Murad, Balkanlara Osmanlı mührünü nasıl vurdu?

Sultan 2. Murad'ın 2. Kosova Savaşı'ndaki başarısından sonra Osmanlı Devleti artık yıkılmaz bir imparatorluktur. Bu imparatorluk, ...
Read More

Osmanlı’da hangi padişah ordunun komutanı olmamıştır?

Osmanlı hükümdar ve şehzadesi; dindar olabilir, keyfine düşkün bir hayat sürebilir, ama hepsinin ortak özelliği, ''İslam'ın kılıcı'' ...
Read More

Osmanlı’nın mareşal padişahları kimlerdir?

Mareşallik nedir, bu unvanı almak için hangi meziyetlere sahip olmak icap eder? Serdarlık, sonradan müşirlikle değişmişti. Osmanlı ...
Read More

Hasan Sabbah neyi ya da hangi geleneği temsil ediyordu?

Hasan Sabbah'ın temsil ettiği çizgiyi ana hatlarıyla Hz Ali devrinde meydana gelen siyasi olaylara kadar götürebiliriz. Hz Osman'ın hilafeti ...
Read More

Attila’nın elinde efsanevi savaş tanrısı Ares’in kılıcı var mıydı?

O kılıç bir efsanedir... Attila, 2. Dünya Savaşı'na kadar Avrupa'da kötü anlamda da olsa, hakkında herhalde en fazla eser yazılan bir ...
Read More

Hz İsa’ya benzetilip çarmıha gerilen hangi havariydi? – İbn Kesir

İbn Ebi Hatim dedi ki: ''Yüce Allah, Hz İsa'yı göğe yükseltmeyi dilediğinde Hz İsa havarilerden on iki kişinin bulunduğu evde (orada ...
Read More

Hz Davud, Calut’u nasıl öldürdü?

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251) ...
Read More

Kadın dailer var mıydı? Haşhaşilerin özel bir işareti, parolası var mıydı?

O zaman şunu da sorayım; kadın dailer de var mıydı? Kaynaklardan görebildiğimiz kadarıyla yok. Ama tahminde bulunmak mümkün, bunların ...
Read More

Nizamülmülk’ün öldürülmesinde de Melikşah’ın eşi Terken Hatun’un parmağı var mıydı?

Kesin vardır demek için yeterli bilgi yok. Ama kudretli vezirin öldürülmesinin onun da çok işine geldiği muhakkak. Terken Hatun, Sultan ...
Read More

Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’nde cennete benzer yerler var mıydı?

Marco Polo'nun betimlemelerinden esinlenmiş roman cümleleri bunlar. Tarihi gerçekliğinin olduğunu düşünmüyorum ben. Alamut Kalesi, öyle ...
Read More

x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }