>Ekim, 2020 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

İsa peygamber göğe nasıl yükseltildi? Hz İsa tekrar yeryüzüne gelecek mi? – İbn Kesir

Yüce Allah (bu ayeti kerimelerde) Hz İsa’yı -kesin olan sahih görüşe göre- uykuda vefat ettirdikten sonra göğe yükselttiğini ve ...
Read More

Yavuz Sultan Selim kendi ağzından Piri Paşa’ya kardeşlerini neden öldürttüğünü açıklıyor.

Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’ne çıkmadan önce Yeniçeri Ocağı’nı toplayıp Safeviler üzerine gidildiği zaman Çaldıran Seferi...
Read More

Hz Muhammed (sav) – Hz İsa (as)’ın ve Deccal’in özellikleri

Abdullah bin Ömer Resulullah'ın bir gün  halkın arasında Mesih Deccal'i  anlatarak şöyle buyurdu: Şüphesiz ki Yüce Allah, tek ...
Read More

Timur, Yıldırım Bayezid’i nasıl bir demirden kafese koydu?

Yıldırım Bayezid esir düşünce, başlangıçta Timur tarafından iyi karşılandı. Ancak oğlu Çelebi Mehmed tarafından kaçırılmak ...
Read More

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

Osmanoğulları'nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse Batı kaynaklarında isminden ziyade ''Yıld...
Read More

Ayasofya’da da bulunan Kutsal Figür Swastika, Hitler’in Gamalı Haçına nasıl dönüştü?

Swastika, aslında insanlık tarihinin en eski kutsal figürlerinden biri. Amerika Kıtası'nda bile görülmesine rağmen genelde Hint Avrupa ...
Read More

Ayasofya’daki Melek Gabriel’in elindeki kürenin gizli manası ne?

Gabriel'in elinde tuttuğu küre ''Globus Mundi'', yani ''Dünya Küresi''dir. Globus günümüzde neredeyse her platformda sıkça kullanılan ...
Read More

Osman Gazi’nin gerçek ismi nedir?

Moravcsik, Bizans kaynakları üzerine yaptığı araştırmadan hareketle, 14. yüzyılda Osmanlılar'ın devlet ve hanedana adını veren kişiyi ...
Read More

Türkler anayurtlarından neden ayrıldılar?

Proto-Moğollar'dan, Kıtaylar'ın 924'te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte, bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak ...
Read More

Hz Muhammed (sav)’in Duası

''Ey Allah'ım, ancak sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim ve senin yardımınla mücadele ettim. Ey Allah'ım, beni ...
Read More

  • 1
  • 2
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }