PAYLAŞ

Alimlerden birine şöyle soruldu: ”Kul tevbe ettiğinde, tevbesinin kabul edilip edilmediğini anlayabilir mi?” Alim şöyle cevap verdi:

”Bu konuda kesin hüküm vermek doğru olmaz. Fakat tevbenin kabul edildiğine dair bir takım işaretler vardır:

  • Tevbe ettikten sonra günahlarla arasında bir mesafe olduğunu hisseder.
  • Dünya sevgisinin kalbinden silindiğini ve Allah Teala’nın sürekli onu gördüğünü hatırlar.
  • Fasık ehlinden uzak durur, iyi kişilerle ilişki kurar.
  • Dünya malının azını çok, Ahiret kazancının çoğunu az olarak görür.
  • Kalbini devamlı Allah’ın farz kıldığı ibadetlerle meşgul görür.
  • Dilini, günaha sebep olacak sözlerden korur. Sürekli bir tefekkür hali yaşar. Daha önce işlediği günahlardan devamlı pişmanlık duyar.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Loading...

PAYLAŞ