Abdullah b. Habbab b. Eret (r.a), Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Bedir savaşında bulunan babasından naklediyor:

Babam tüm gece boyu sabaha kadar Rasûlullah (s.a.v)’in nasıl namaz kıldığını öğrenmek için gözetlemiş.

Rasûlullah (s.a.v) selâmını verince babam Peygamber (s.a.v)’in yanına gelerek:

“Ey Allah’ın Rasûlü! anam babam sana feda olsun. Bu gece şimdiye kadar hiç görmediğim bir şekilde namaz kıldınız” deyince; Rasûlullah (s.a.v):

“Evet o korku ve ümit namazıydı.

Rabbimden üç şey istedim ikisini verdi birini vermedi.

Rabbimden bizden önceki ümmetler gibi bizi helak etmemesini istedim, onu kabul etti.

Düşmanlarımızın bize galip gelmemesini istedim, onu da verdi.

Rabbimden bizi birbirimize düşürerek gruplara ayırmamasını istedim, onu kabul etmedi.”

(Tirmizî, Fiten: 14)