PAYLAŞ

Cabir b. Abdullah’ın şöyle dediği nakledilmiştir:

”Bismillahirrahmanirrahim” indirilince bulutlar doğuya kaçmış, rüzgar dinmiş, deniz kabarmış, hayvanlar kulaklarını dikmişler, şeytanlar gökyüzünden kovulmuşlar ve Allah ”İzzetim hakkı için, herhangi bir işe başlanırken benim adım anılırsa anan kişiyi Ben’den başka kimseye muhtaç etmeyeceğim. Adımın anıldığı her işi bereketli kılacağım” diye yemin etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim’i okuyan herkes ( er ya da geç) cennete girecektir.”

Abdullah b Mesud’un şöyle dediği nakledilmiştir:

”Cehennemdeki on dokuz zebaniden kurtulmak isteyen kişi ”Bismillahirrahmanirrahim” desin Çünkü besmele, on dokuz harften oluşmakta olup onun her harfini Allah o zebanilerden birine kalkan yapar.”

Abdulkadir Geylani – Kuran ve Hadislerden Öğütler – Sayfa 49

 
 
 
 
 
   
 

PAYLAŞ