>Dini Hikayeler | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Dini Hikayeler

Hz Musa ve 20 yıl tevbesini bozan adam

Hikaye edildiğine göre Hz Musa zamanında bir adam tevbesinde durmaz, ne zaman tevbe etse çok geçmeden onu bozarmış. Yirmi yıl bu şekilde ...
Read More

Firavun’un Müslüman olan Hz Maşita’ya işkenceleri ve şehit oluşu

Firavun'un bir hazinedarı, hazinedarın da bir hanımı vardı. Adına Maşita derlerdi. Firavun'un kızının dadısı idi. Maşita hatun Hz ...
Read More

Hz Musa ile Mecusi arasında geçen konuşma

Bir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi. Bir Mecusi önüne çıktı. Hz Musa'ya dedi ki: -Ya Musa! Nereye gidersin? Hz Musa ...
Read More

Evliyaullahtan Hatem-i Esam, Allah Teala’ya nasıl güvenirdi?

Hatem-i Esam denilen evliyaullahtan biri vardı. Tevekkül edip dururdu. Hiç esbaba mukayyet olmazdı. Bir gün münafıklardan bazıları gelip ...
Read More

Hz Süleyman ile Pazarcı arasında rızık konusunda geçen konuşma

Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki: ''Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala'nın emirlerini ifa ile meşgul ol. ...
Read More

Hz İbrahim, Allah’a güvenerek kumla dolu çuvalları nasıl buğday oldu?

Hz İbrahim zamanında birkaç sene devam eden bir kıtlık oldu. Buğday ve arpa, değme yerlerde bulunmaz bir meta haline geldi. Kafirler, Hz ...
Read More

Hz Musa – Allah, akılsızlara neden çok rızık verir?

Hz Musa Hak Teala'ya sual edip dedi ki: -Ya İlahi! Eblehlere (akılsızlara) rızkı çok verirsin. Malı abes yerlere sarf eder, ahiretlerini ...
Read More

Hz İsa ile Harabe Şehir arasında geçen konuşma

Hz İsa bir gün harabe bir şehre uğradı. (Harabe) evleri onun hoşuna gitmişti. Hz İsa: -'Ey Rabbim! Bana cevap vermesi için şu şehre ...
Read More

Şeytanın Hz İsa’yı kandıramaması

Hz İsa bir dağın tepesinde namaz kılıyordu. Derken İblis, ona gelip: -Her şeyin (Allah'ın) kaza ve kaderiyle meydana geldiğini iddia ...
Read More

Hz Süleyman ile cennetteki fakir arkadaşı arasında geçen konuşma

Süleyman Peygamber Allah-u Teala Hazretlerine der ki: -Ya Rabbi! Bu fukaranın salihlerini böyle seversin. Ahirette bunlara ne türlü mertebe ...
Read More

x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }