Hun Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Hun Tarihi

Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz

Eski Türklerde bir kadın doğurduğu zaman şöyle sorulurmuş: Tilkü mü togdı azu böri mü? Yani; "Tilki mi doğdu, yoksa kurt mu?" ...
Read More

Çiçi Yabgu’nun nutku

Hunların zayıfladığı bir dönemde,Hun Türklerinin bir bölümünün idaresini elinde bulunduran Tanhu(Başbuğ) Ho-han yeh (M.Ö.58-31) ve ...
Read More

Attila’ya yapılan suikastten sonra cevabı

Bizans Başvekili Krizafios imparatorun emri ile Atilla’ya bir suikast düzenlemişsede,bunda başarıya ulaşamamıştı.Atilla, kalleşçe ...
Read More

Attila’nın Katalanum savaşı nutku

451 yılında Roma orduları ile yapılan Katalanum savaşından önce Attila askerlerine şöyle hitap etti:_ ”Bu kadar kavim üzerine ...
Read More

Attila’nın Cenaze Töreni

Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır:-“Ordugahın ortasındaki ipek çadırın içerisinde ...
Read More

Attila’nın İmparator Macianus’a cevabı

Attila,Katalanum savaşından evvel Bizans’a bir elçilik heyeti göndererek yıllık vergisini istedi.İmparator Macianus Atilla’ya şu ...
Read More

Attila’nın Şaman’a cevabı

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum(Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir ...
Read More

Attila’nın Romalı soylulara cevabı

452′de İtalya üzerine yürüyen Attila Akuileia,Patavium,Verona,Brixia,Mediolanum(Milona) gibikentleri ele geçirdi.Romanın Hunlar eline ...
Read More

Attila’nın Roma İmparatoruna mektubu

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu.Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip,aş...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }