İslam Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

İslam tarihi

Kabirde Münker ve Nekir iyi ve kötü kimselere ne yaparlar?

Bir kimseyi kabrine koyunca o kimse kabirde dirilir. Doğrulur ve oturur. Etrafına bakar ki yanında, karşısında ve etrafında dopdolu kimseler ...
Read More

Kişinin ölüm sonrasında başına gelecekler

Öldükten sonra sual cevap vardır. Teneşire konulunca sual cevap vardır. Ondan sonra kabir azabı vardır. Bunlar ölümü müteakip insanın ...
Read More

Allah’u Teala ruhları, rızıkları kaç bin yıl evvel yarattı? Ölümün şiddeti karşısında meleklerin durumu

Nitekim Efendimiz buyururlar: ''Allah'u Teala ruhları tenlerden dört bin yıl evvel yaratmıştır.''  Rızıkları da ölüm üç bin ...
Read More

Hz Muhammed (sav) – Müminlerin ve kafirlerin ruhları çıktıktan sonra olacaklar

Ebu Hureyre rivayet eder. Resul-i Ekrem Efendimiz buyururlar ki: -Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. ...
Read More

Hz Yahya nasıl şehit edildi?

(Alimler,) Hz Yahya'nın öldürülüşü hakkında çeşitli sebepler zikretmişlerdir. 1.Bunların en meşhurlarından birisi şudur: ''O ...
Read More

Hz Muhammed (sav) – Cennetin en alt derecesi şudur:

Cennetin en alt derecesi şudur: Bir kişinin emrinde on bin hizmetçisi bulunacak, her hizmetçinin elinde iki tabak olacak ki, biri altından ...
Read More

Hz Muhammed (sav) – Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah’ın büyük nuru ve tecelliyatı içinde olur:

Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah'ın büyük nuru ve tecelliyatı içinde ...
Read More

Hz Muhammed (sav) – Dört şey cennet hazinesindendir:

Dört şey cennet hazinesindendir: 1-Sadakayı gizli vermek 2-Musibeti gizlemek 3-Akrabayı ziyaret etmek 4-''Güç ve kuvvet ancak  ...
Read More

Hz İsa, Hz Nuh’un oğullarından Sam’ı dirilttiğinde ne dedi?

Hz İsa'ya dediler ki: -Sen ölüyü diriltirsin. Lakin senin dirilttiğin ölüler yenice ölmüş olan taze kimselerdir. Bunun başka bir ...
Read More

Hz Muhammed (sav) – Ölümün şiddeti ne kadardır?

Hazreti Muhammed (SAV) buyururlar ki: ''Ölümün şiddet ve dehşeti bir kimseye keskin kılınçla üç yüz defa vurmak gibidir.'' Hz ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }