>Moğol tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Moğol tarihi

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür? – Ahmet Taşağıl

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür? Moğollarla ilgili Protomoğol diyebileceğimiz bütün kaynakları okudum. Orjinallerini de okudum. O ...
Read More

Dünyada Cengiz Han’ın soyundan olan 200 milyon Türk olduğu söyleniyor, doğru mudur? – Ahmet Taşağıl

Dünyada Cengiz Han'ın soyundan olan 200 milyon Türk olduğu söyleniyor, doğru mudur? Öyle bir şey yok. İnternette dolaşan her iddiaya ...
Read More

Cengizhan esirken nasıl kaçtı?

Orada günlerce kaldıktan sonra, açlık öylesine dayanılmaz bir hal aldı ki, Tayciyutlarla burun buruna gelme riskini göze alarak saklandı...
Read More

Cebe Noyan, Cengizhan’ın düşmanı iken nasıl Cengizhan’ın komutanı oldu?

Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra takip edile edile, nihayet etrafını ...
Read More

Cengizhan, Tayciyutlar’a nasıl esir düştü?

Önüne geçilmez... çünkü Targutay adlı, kendisi de çakır gözlü Burçikinlerin soyundan gelen bir savaşçı, kendisini Güney Gobi'nin ...
Read More

Cengizhan Hekim’i neden öldürdü?

Cengiz Han yeri geldiğinde hoşgörü göstermesini de bilirdi. Fakat değişken bir tabiatı vardı ve yarım kalmış fetihlerini sonuna kadar ...
Read More

Cengizhan’ın karısı Börte’yi, Merkitler nasıl kaçırdı?

Timuçin çok geçmeden kadim Han'ın dostluğuna müracaat etti. Kuzeydeki yaylalardan apansız inen, tehlikeli bir kabile. Moğol ordugahını ...
Read More

Cengizhan nasıl bir Fatih’ti?

Yediyüz sene kadar önce bir adam, yeryüzünün büyük bir bölümünü zapt etti. Dünyanın yarısına hakim oldu ve insaniyete, kendisinden ...
Read More

Cengiz Han’ın 21 Yasa’sı

1- Sadece tek bir Tanrı'ya inanılacak. Göklerin ve yerin yaratıcısı; hayatı, ölümü, zenginlik ve fakirliği veren, herşey üzerinde ...
Read More

  • 1
  • 2
x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }