Moğol Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Moğol tarihi

CENGİZ HAN’IN,BUHARA NUTKU…

Cengiz Han, at üstünde şehre girdi, geniş bir meydan ararken, büyük camiyi gördü, sordu: "Burası, sultan Muhammed'in, evi mi?"Hoca...
Read More

Uygur Türkleri’nin Cengiz Han’a katılması

Cengiz Han'ın ünü bütün Orta Asya'ya yayılmıştı.Uygurlar'ın reisi barşuk da Karahitaylara vergi ödemekten bıkmıştı.Barşuk'un ...
Read More

Cengizhan’ın Süvari Komutanı- Cebe Noyan

Cengiz han'ın büyük komutanlarından biride Cebe Noyandır.Cebe, Moğol ordusunun ilk mareşallerinden ve aynı zamanda Cengiz Han'ın dört ...
Read More

Cengiz Han’ın Son Sözleri

Reşidüdin’e göre Cengiz Han,1227 yılının Ağustos ayında gözlerini dünyaya yummuştur.Son sözleri şu oldu: ”Eh,artık büyük ...
Read More

Cengizhan’ın Otrar olayından sonraki konuşması

Osman Turan, İbn-i Bibi'yi kaynak göstererek, Giyaseddin Keyhüsrev, Kösedağ Savaşı öncesi " Allah onlarla olsa dahi Moğolları mağlup ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }