Osmanlı Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Sözleri

''Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.'' - ...
Read More

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Son Sözleri

''Öldüğüm zaman beni deniz sesi işitecek bir yere defnediniz...'' -Barbaros Hayreddin Paşa
Read More

Talat Paşa’nın fakirlik içinde ölmesi

Talât Paşa ve Bahaeddin Şakir, Almanya'da küçük bir dükkân açıyorlar.Ortak bir tencere kaynıyor,hepsi ondan yiyorlar.Paraları yok, ...
Read More

İttihatçılar döneminde Türkçüğün genişlemesi

İttihatçılar, ileride gerçekleşecek büyük olayların hazırlanmasında, özellikle Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde büyük rol ...
Read More

Yavuz Sultan Selim ve babası 2. Beyazıd’ın savaşı

Sultan II. Bayezid, oğlu Şehzade Selim ile yaptığı savaş sırasında daha önce Selim ile anlaşan paşalarının Bayezid Han'a; Selim'in ...
Read More

HRİSTİYAN OLAN OSMANLILAR!

Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat, babasının sürgünü sırasında Rodos’a yerleşti ve Maria Concetta Doria adında bir İtalyan kadınla ...
Read More

İlber Ortaylı’ya Fatih Sultan Mehmed hakkında sorulan bazı sorular ve Ortaylı’nın cevapları:

200-300 bin diyen de var, 30 bin diyen de. Kaç kişiyle fethedildi İstanbul? -300 bin asker mümkün değil. Bu kadar askeri ne beslemek ...
Read More

Papa’nın Hrıstiyanlık Teklifi ve Cem Sultan’ın Cevabı

Vâkıat isimli eserde, Cem Sultan’ın çok sıkıntılar çektiğinden bahsedilir. Bir ara Papa Inonncent ona hristiyanlığı teklif etti. Bu ...
Read More

Yavuz Sultan Selim’in Alçak Gönüllülüğü

Yavuz: 1516'da Memlüklüleri yenmiş ve kendisine Hicaz yolu açılmıştı. Bir cuma günü Şam'da bulunuyordu. Cuma namazında okunacak ...
Read More

Kanuni Sultan Süleyman’ın İspanya Kralına Mektubu

Ben ki, Sultanlar sultanı, Akdeniz’in ve Karadeniz’in, Rumeli’nin, Anadolu’nun, Karaman’ın, Erzurum'un, Diyarbakır'ın, Basra'nın, ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }