Osmanlı Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in doğuşunu kerametleriyle bilen derviş

Yavuz Sultan Selim doğmadan önce gökteki dolunayın doğuşu sırasında keramet sahibi bir derviş ortaya çıkıp daha tan yeri ağırırken ...
Read More

Yavuz Sultan Selim nasıl öldü?

Yavuz Sultan Selim'in sırtında şirpençe adında bir çıban çıkmıştı. İstirahat etmesi gerekirken o at üstünde Edirne'ye gitmiş ve bu ...
Read More

Yıldırım Bayezid, Macar elçisine nasıl posta koydu?

Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı ilerleyişine karşı koyabilecek bir devlet varsa o da Macaristan'dı. Macar Kralı Layoş'un ölümünden ...
Read More

Yavuz Sultan Selim ”Elçiye gerek yok Mısır’a ben geliyorum”

Yavuz Sultan Selim, Turnadağ Muharebesiyle (1515) Dulkadiroğlu Beyliği topraklarını Osmanlı Devleti'ne katınca Mısır'da bulunan Memluk ...
Read More

2. Bayezid’ in iki çocuğa duası nasıl kabul oldu?

Sultan 2. Bayezid yumuşak huylu bir karaktere sahip olduğundan dolayı kendisine sofu ve veli gibi lakaplar da verilmiştir. Bir gün sultanın ...
Read More

Sultan 2. Murad – ”Şaşılacak şey değil mi?”

Varna Savaşı'ndan sonra (1444) İkinci Murad muharebe meydanını gezmeye çıktı. Haçlı ordusunun harp meydanına terk ettiği ölü ve ...
Read More

4. Murad – Bizden yardım istersin sende asker yok mudur?

Bağdat'ı kuşatan Veziriazam Hafız Ahmed Paşa manzum (şiir) halde yardım talebini padişaha şu şekilde bildirdi: Aldı etrafı düşman ...
Read More

Uzun Hasan ”Osmanlı askerinin deryasından bir damla almakla denizin köpürmesine kusur gelmez.”

Otlukbeli Savaşı'ndan önce Rumeli Beylerbeyi Has Murad Paşa Akkoyunlularla girdiği mücadeleyi kaybedince Osmanlı Devleti'nin ileri gelen ...
Read More

4. Mehmed ve Cinci Hoca’nın Akçeleri

Dördüncü Mehmed cülusundan bir hafta sonra 16 Ağustos 1648'de Eyüp Sultan'a giderek kılıç kuşandı. Ağustos'un 18'inci günü, Kapıkulu ...
Read More

Evliya Çelebi 4. Murad’ın, pehlivanlık ve silah kullanmadaki maharetlerinden şu şekilde bahseder:

Evliya Çelebi 4. Murad'ın, pehlivanlık ve silah kullanmadaki maharetlerinden şu şekilde bahseder: Bir gün Melek Ağa ve Musa Ağa adınd...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }