Selçuklu Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Selçuklu tarihi

Mevlana’nın son sözleri

Rabbimiz, beni kendi hazretine dâvet ediyor. Artık gitmek zamânıdır. Yâ Azrâil! Çabuk ol! Beni Rabbime çabuk kavuştur!
Read More

Sultan Keykubad’ın Trabzon kuşatması

Sultan Keykubad Erzincan’da iken Trabzon Rumları’nın Selçuklular’ın elinde bulunan Karadeniz kıyılarını yağmaladıkları haberini ...
Read More

Hasan Sabbah’ın cennet hakkında sözü

Hasan Sabbah'ın, Ömer Hayyamla bir sohbeti sırasında Ömer'in ona, "bu insanlar cennet için yaşıyorlar, ancak onlara bir cennet verebilir...
Read More

Hasan Sabbah’ın Cennet Bahçeleri

Hasan Sabbah 11. yy da Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış din ve terör örgütü lideridir. Örgütün çeşitli adları olsa da en ...
Read More

Sadeddin Köpek nasıl öldü?

Türkiye Selçuklu Devleti tarihinin etkili isimlerinden olan Sadeddin Köpek, II. Gıyaseddin Keyhüsrev üzerinde otoritesini kurarak rahat bir ...
Read More

Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nda Yaptığı Tarihi Konuşma

“Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müsl...
Read More

Gazneli Mesud’un Selçuklular hakkındaki sözü

Gazneli Mesud ordusuyla Merv’e doğru ilerlerken Dih-i Bazergan’da karargah kurdu.Tuğrul bey,Çağrı Bey,Musa Yabgu,Börü Tekin,Aslan Cazib ...
Read More

Selçuklu Tuğralarında yazan yazılar

Tuğra sultanların imza yerine kullandıkları özel düzenlenmiş mühürlerdir.Selçuklu ve Harezmşah tuğralarında,ok ve yay sembollerinin ...
Read More

Mevlana ve yalan söyleyen adam

Şemsi Tebriz’nin kaybolduğu günlerin birinde,bir kişi Mevlana’ya : _”Ya Mevlana ben Şemsi Tebrizi’yi gördüm” der.Mevlana hemen ...
Read More

Tuğrul Bey’in Son Sözleri

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1063’de 70 yaşında Rey şehrinde öldü.Ölümünden önce söylediği sözler ilgi çekicidir: _”Benim ...
Read More

  • 1
  • 2
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }