Timur Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Timur tarihi

Ulus Han’ın Timur’a mektubu ve Timur’un Toktamış’ı himayesine alması

… O sıralarda Toktamış adında bir Kırım prensi Altınordu’dan kaçıp Timur’a sığınmıştı. Bu sığınma olayının hemen sonras...
Read More

Timur’un Çin’i fethetme hakkındaki sözleri

Timur, prens ve Emirler meclisini huzurunda toplayarak onlara: ''Çin'den başka her ülkeyi fethettik'' dedi. ''Bir çok savaşta bana arkadaşl...
Read More

Timur – İstişare kimlerle ve nasıl yapılır?

Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin, ileriyi gören, tam akıllı, derin fikirli ve sezgileri kuvvetli kişiler...
Read More

Timur ve Yıldırım Bayezit arasında geçen konuşma

Dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit, 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda, Türk-Moğol imparatoru Timur'a yenilip esir ...
Read More

Emir Timur’un hükümdar olmadan önce Kuran’dan tefe’ül (Kuran’dan sayfa açıp hayra yorma) yaparak önüne çıkan sure

Bir işi yapmaya niyet etsem, istişare bir neticeye ulaşınca yine Kuran'dan tefe'ül (Kuran'dan sayfa açıp hayra yorma) ederek, ona göre ...
Read More

Timur’un 243 kişi ile 12 bin atlı askerden oluşan Karşı Kalesini alması

Ben sınayarak ve görerek bildim ki, düşman askerini yenmek yahut onlara yenilmek çokluk ve azlıkla alakalı değildir. Belki bu işler ...
Read More

Timur’un Alimlere Sorduğu İbretlik Soru

Timur, 30 Ekim 1400'te Halep şehrini almış, şimdi yakılıp yıkıldığı gibi, Timur da şehri yakıp yıkmış, çok insanı öldürtmüş...
Read More

Ebubekir Taybadi’nin Emir Timur’a 3 nasihati

Pirim Ebu Bekir Taybadi (Horasanlı ünlü şeyhülislam, barış yanlısı ve raiyetsever insan) bana yazmıştır ki; ''Ey muzaffer Timur! Devlet ...
Read More

Emir Timur’un ermeni çetecilere yaptığı şey

Ankara Savaşı'ndan önce Emir Timur Türk köylerini yakıp yıkan Ermeni çetelerini yakalayıp, huzuruna getirdi. Ermeni çetecilerine; "...
Read More

Timur’un Toktamış Han’a taktiği

Sahipkıran Timur ve en büyük rakibi Toktamış, 1395'in Nisan ayında Terek Nehri kıyısında karşı karşıya geldi. Toktamış daha elveri...
Read More

  • 1
  • 2
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }