>Timur tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Timur tarihi

Timur yenilmek üzeyken Hindistan’daki filleri hangi taktikle yendi?

Timur, Ankara Savaşı'ndan önce düzenlediği bu sefer ile birlikte Delhi'ye gitmiş ve özellikle Kuzey Hindistan'ın tamamını kontrol altına ...
Read More

Timur’un lakaplarından birisi de ‘Sahipkıran.’ Bu ne demektir? Niçin bu lakap verilmiştir?

Sahipkıran teriminin bir unvan, lakap veya sıfat olarak tarih boyunca birçok hükümdar tarafından ya da birçok hükümdar için kullanıld...
Read More

Timur’un Osmanlı’ya faik (yüksek) bir tarafı var mıdır? – İlber Ortaylı

Evet, bu bence ne stratejidir, ne de idari teşkilattır. Fakat Timur'un devri ve Uluğ Bey'le biten çocuklarının zamanı bilim, edebiyat ve ...
Read More

Timur eğer Çin’i alabilseydi, burada kalıcı olabilir miydi? – İlber Ortaylı

Mümkün mü? Kubilay Han'ı yutmuş bir yer orası. Tam bir gayya kuyusu... Timurlularda ilginç bir taraftır bu, özellikle gayya kuyusu gibi ...
Read More

Timur neden anne tarafından Cengiz Han soyundan geldiğini iddia etmiştir?

Timur, 14. asırda Türk dünyasının Timur devri diye anılmasını sağlayan kişidir. Doğduğu kabile itibariyle Şehrisebz yakınlarındaki ...
Read More

İran Şah’ının Timur’a mektubu

''Büyük adamlar, dünyanın bir karar üzere dönmediğini bilirler. Arif olanlar boş şeylerle uğraşmazlar; kendilerini geçici zevklere ...
Read More

Timur – Hangi Vezirler devleti yıkar?

Emrettim ki, vezirler dört özelliğe sahip olan kişilerden olmaları lazımdır. Birincisi, akıl ve feraset; ikincisi, asalet ve nesil ...
Read More

Timur gençliğinde esirken nasıl kurtuldu?

Vakit oldu ki bana inanıp arkamdan gelen yoldaşlarım on kişiden fazla değildi. Onlardan da yedisi atlı, üçü ise piyade idiler. Onlardan ...
Read More

Timur’un 1000 kişilik askere karşı 60 askerinin savaşı

Buradan çıkarak altmış atlı kişi olarak Harezm'e doğru yöneldik.  İlyas Hoca bu işi haber alıp Hive Hakimi Tekir Bahadır'a beni ...
Read More

Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Timur hakkındaki sözleri

"O, acımasız Türk, tüm İslam ve Asya topraklarını tek tek fethetti. Gözünü Çin'e dikti. Dünyanın en korkunç ordusunu toplayarak Çin ...
Read More

x
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }