>Timur tarihi | >
ABDULKADİR GEYLANİ SÖZLERİ | ATTİLA SÖZLERİ | HACI BEKTAŞ-İ VELİ SÖZLERİ | HZ ALİ SÖZLERİ | HZ MUHAMMED SÖZLERİ | MEVLANA SÖZLERİ | SADİ ŞİRAZİ SÖZLERİ | ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Timur tarihi

Timur’un ilginç ceza yöntemleri

Timur'un ilginç ceza yöntemleri var. Birkaç örnek vermek gerekirse, mesela bir şehri tamamen yok ediyor, halkını öldürüyor -ki sonradan ...
Read More

Timur ve Cengizhan arasındaki benzerlik

Timur ve Cengiz Han'ın hayat hikayelerinin benzeştirildiğini düşünüyor musunuz? Örneğin avucunda kan bulunması efsanesi gibi... Tabii, ...
Read More

Timur nasıl topal kaldı?

Nüanslara girmeden söylersek, Timur'un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun çalarken kolundan ...
Read More

Timur ne demektir? Timur hangi ülkede milli bir kahraman görülür?

Timur ''demir'' demektir. Temür, Demir ya da Tamir gibi kullanım biçimleri de vardır. Nitekim modern Türk tarihçiliğinin şekil kazandığı ...
Read More

Ölmeden önce Yıldırım Bayezid ile Timur hakkında geçen konuşma

Timur, Ankara Savaşı'ndan sonra kışı kışlayıp yaz olduğu vakit kendi vilayetine (Semerkant) gitti. Yıldırım Han'ı bile alıp yanında ...
Read More

Ulus Han’ın Timur’a mektubu ve Timur’un Toktamış’ı himayesine alması

… O sıralarda Toktamış adında bir Kırım prensi Altınordu’dan kaçıp Timur’a sığınmıştı. Bu sığınma olayının hemen sonras...
Read More

Timur’un Çin’i fethetme hakkındaki sözleri

Timur, prens ve Emirler meclisini huzurunda toplayarak onlara: ''Çin'den başka her ülkeyi fethettik'' dedi. ''Bir çok savaşta bana arkadaşl...
Read More

Timur – İstişare kimlerle ve nasıl yapılır?

Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin, ileriyi gören, tam akıllı, derin fikirli ve sezgileri kuvvetli kişiler...
Read More

Timur ve Yıldırım Bayezit arasında geçen konuşma

Dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit, 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda, Türk-Moğol imparatoru Timur'a yenilip esir ...
Read More

Emir Timur’un hükümdar olmadan önce Kuran’dan tefe’ül (Kuran’dan sayfa açıp hayra yorma) yaparak önüne çıkan sure

Bir işi yapmaya niyet etsem, istişare bir neticeye ulaşınca yine Kuran'dan tefe'ül (Kuran'dan sayfa açıp hayra yorma) ederek, ona göre ...
Read More

  • 1
  • 2
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }