Türk Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Türk tarihi

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı'nda geçer. Şecere-i Türki'de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat'a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul Gazi ...
Read More

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? – Ahmet Taşağıl

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? Atatürk'ün görüşlerine ve Ziya Gökalp ...
Read More

Türk kelimesini ilk olarak Çin kaynaklarında mı görüyoruz? – Ahmet Taşağıl

Türk kelimesini ilk olarak Çin kaynaklarında mı görüyoruz? Hayır, 542 yılında Çin kaynaklarında da geçer ama 420 tarihli Pers ...
Read More

Türklere de bir peygamber gelmiş midir? O halde Oğuz Kağan ile Zülkarneyn aynı kişi değil midir? – Ahmet Taşağıl

Türklere de bir peygamber gelmiş midir? İlahiyat açısından bakılınca, evet, gelmiştir. Çünkü her kavme peygamber gönderildiği ...
Read More

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür? – Ahmet Taşağıl

Türkler İslamiyet'e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür? Kimse katliam sonucu din değiştirmez. Mesela ...
Read More

Türk olarak bilinen ilk kişi kimdir? – Ahmet Taşağıl

Türk olarak bilinen ilk kişi kimdir? Yani bir bakıma Türklerin atası... Tarihi kaynaklara göre söylersek Mete dediğimiz hükümdarın ...
Read More

Eski Türklerde kadının yeri neydi? – Ahmet Taşağıl

Kadının yeri devlet idaresinde Kağanın yer alabilecek kadar etkindi. Mesala Sabarlar'da Boğarık diye kadın hükümdar vardı. Mirastan pay ...
Read More

Kürşad’ın gerçek ismi nedir? Kürşad ihtilali gerçek midir? – Ahmet Taşağıl

Kür Şad, bir romandaki kahramanın adıdır. Gerçekte ise adı Jieşı-şuay yahut Chir-shih- shuai olarak geçer. Bu kişi, daha Türk Kağan...
Read More

Mehmet Akif’in verdiği söz

Büyük vatan şairi İstiklal Marşımız'ın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un en üstün yanlarından biri de insana verdiği  değer ve gösterdi...
Read More

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’ndan aldığı parayı ne yaptı?

... Hamdullah Suphi (Tanrıöver) kürsüye gelerek İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecanla tekrar okudu. Bütün milletvekilleri, Milli ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }