Türk Tarihi | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing Category

Türk tarihi

Atatürk’ün Vahdettin’e teklifi

Atatürk, 1920 yılının başlarında Mazhar Müfit Bey aracılığıyla Padişah Vahdettin’i açıkça Anadolu’ya davet etmiştir. Padişahla ...
Read More

Enver Paşa’nın Mustafa Kemal hakkındaki sözleri

Harp kaybedilmiş, İttihat Terakki hükûmeti yıkılıyordu… Talat Paşa’nın Padişah’a söyleyeceği sözler, yapacağı tavsiyeler ...
Read More

Atatürk’ün düşman gemilerine cevabı

‘’Birkaç gün sonra da Samsun’a birlikte hareket ettik. Fakat henüz İstanbul’dan ayrılmadan, Kavaklar hizasında iken, Mustafa Kemal...
Read More

ENVER BEY’IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

Muhterem vatandaşlarıma ! Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması dolayısıyle, otuz seneden beri memlektte hüküm sürerek, birçok ...
Read More

Atatürk’ün manevi mirası

''Ben manevî miras olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ...
Read More

Mustafa Kemal bütün hayat felsefesini şu cümlede özetlemiştir:

Mustafa Kemal bütün hayat felsefesini şu cümlede özetlemiştir: ''Hayat demek mücadele demektir. Hayatta muvaffakiyet mutlaka mücadeleyle ...
Read More

Selahaddin Eyyubi’nin Müneccime Cevabı

Hangi Müslüman, kıyamet gününde Yaratıcısına "Kudüs için çarpıştım" veya daha da iyisi "Kudüs için şehit düştüm" diyebilmeyi ...
Read More

Müslüman olan Berke Han’ın Baybars’a söylediği söz

"Baybars şunu bilsin ki; kendi kanımdan ve kendi canımdan olan Hülagü'ye karşı İslam için savaştım. Çünkü o Allah'a ve rasülüne ...
Read More

Mustafa Kemal Atatürk bu beyiti 1 Mart 1922 günü meclis kürsüsünden söylemiştir.

"Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felâh; Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu beyiti 1 Mart ...
Read More

12 Nisan 1960’da kurulan tahikat komisyonuna karşı İnönü şu açıklamaları yaparak tepkisini koydu;”

" Bu demokratik rejimin istikametinden ayrılıp baskı rejimine götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz,ben de sizi kurtarama...
Read More

  • 1
  • 2
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }