PAYLAŞ

Cennet ehlinin en az rütbe ve derecelisi, seksen bin hizmetçisi ve yetmiş iki bin zevcesi olan kimsedir ki, ona Cabiye ile San’a arasını (kapsayacak) yakut, zeberced ve inciden yapılmış bir kubbe dikilecektir. 

(Rumuz-ül E Hadis)

Loading...

PAYLAŞ