Kendisini kovalayan kimse de olmadığı halde, kaçmasının sebebini anlayamadığı için, ona yaklaşan adam, sormuş:

– Ya Rasulallah, seni kovalayan kimse göremiyorum. Neden ve kimden kaçıyorsun? Hz. İsa cevap vermiş:

– Ben ahmaktan kaçıyorum. Adam hayret etmiş, demiş ki:

– Sen körlerin gözlerini açıyorsun, ölüleri diriltiyorsun, sağırların kulaklarını açıyorsun, hastaları şifaya kavuşturuyorsun. Ahmak ne ki, ondan niçin kaçıyorsun? .

Hz. İsa şöyle cevap vermiş:

– Evet senin saydıklarını ben ismi azam okuyarak yapıyorum. Fakat ahmak olanlara ismi azam da okusam hiç bir fayda sağlamadı. Ondan dolayı kaçıyorum.