”İsm-i azam, kendisi anılarak dua edildiğinde Allah’ın kesinlikle kabul buyurduğu ve bir şey istendiğinde mutlaka verdiği isimdir. Bu isim ‘Ya ze’l-celali ve’l-ikram’dır.” Abdulkadir Geylani – Kuran ve Hadis Sohbetleri