PAYLAŞ

”İsm-i azam, kendisi anılarak dua edildiğinde Allah’ın kesinlikle kabul buyurduğu ve bir şey istendiğinde mutlaka verdiği isimdir. Bu isim ‘Ya ze’l-celali ve’l-ikram’dır.” 

Abdulkadir Geylani – Kuran ve Hadis Sohbetleri

 
 
 
 
 
   
 

PAYLAŞ