PAYLAŞ

Hz Ali bin Ebu Talip şöyle der:

”Ben ve nefsim koyun sürüsü ile çoban gibiyiz. Onları bir taraftan toplasan öbür taraftan dağılıverirler. Kim nefsini öldürürse rahmet kefenine sarılır ve mükafat toprağına gömülür. Kim kalbini öldürürse lanet kefenine sarılır ve azap toprağına gömülür.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

   
       
       

PAYLAŞ