PAYLAŞ

Rivayete göre, İblis bu duruma düşünce Hz Cebrail ve Hz Mikail ağlamaya başlar. Bu durumlarına vakıf olan Allah Teala onlara: ”Neden ağlıyorsunuz?” diye sorar. Derler ki: ”Ya Rabbi senin imtihanını kazanacağımızdan emin değiliz” Allah Teala cevaben şöyle der:

”Benim imtihanım ve tuzaklarımdan emin olmadan böyle devam edin!”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

   

PAYLAŞ