PAYLAŞ

Malda üç afet vardır; biri helalinden kazanmamaktır.

Helalinden kazanırsa diğer afet nedir?

Hakkı olmayan yere sarfetmektir!

Hakkı olan yere sarfedilirse diğer afet nedir?

Bu takdirde de malı korumak ve geliştirmek kendisini

Allah’ın zikrinden alıkoyar!

İmam Gazali – Cimrilik ve Cömertlik

 
 
 
 
 
   
 

PAYLAŞ