Facebook'ta paylaş

Muaz ibnu Cebel şöyle dedi:

Bir yolculukta Allah Rasulu’nun bindiği ve Ufeyr denilen bir merkebin terkisinde idim. Allah Rasulu bana:

”Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkını, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin?” diye sordu. Ben: Allah Rasulu en iyi bilendir, dedim. Allah Rasulu şöyle buyurdu:

-”Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, O’na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na şirk koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine şirk koşmayan kuluna azab etmemesidir.” Bunun üzerine ben:

-Ey Allah’ın Rasulu! Bunu insanlara müjde olarak vermeyeyim mi? diye sordum. Allah Rasulu şöyle buyurdu:

”Hayır, bunu onlara müjdeleme! Sonra buna dayanıp güvenirler.” (Buhari)