Facebook'ta paylaş

Ebu Eyyub’dan – Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi:

Bir adam Allah Rasulu sallallahu aleyhi veselleme: Bana, beni cennete girdirecek amelden haber ver! dedi. Orada bulunanlar: Buna ne oluyor? Buna ne oluyor? dediler. Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

”Bu, isteği olan bir kimsedir. Allah’a ibadet eder ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir ve akrabana iyilik yaparsın.” (Buhari)