”Dinin afeti üç zümredir: ”Facir ve fasık olan fakih ve alim, zalim hükümdar, cahil müctehit.” (Rumuz-ül E Hadis)