PAYLAŞ

Dört şey cennet hazinesindendir:

1-Sadakayı gizli vermek

2-Musibeti gizlemek

3-Akrabayı ziyaret etmek

4-”Güç ve kuvvet ancak  şanı Yüce Allah’tandır” demek

Ramuz’ül E Hadis

     

PAYLAŞ