PAYLAŞ

Ebu Hureyre rivayet eder. Resul-i Ekrem Efendimiz buyururlar ki:

-Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu alır, göğe kaldırırlar. Gök ehli karşı gelip, çağrışıp dua ederler ki bu bir temiz candır, yeryüzünden gelir. Dünya muhabbetinden, meşguluyetten, kibirden azade salih ameller bu zatta çoktur. Hak Teala sana rahmet etsin. Sen onu imar ettin idi. Bu imaretin; ibadet, taat, hayır ile senin yerine götürülmeni sağlar.

Dünyadan imansız gidenlerin canı çıkarıldıktan sonra melekler ona karşı gelirler. Çağrışıp derler ki ”Bu bir habis-i murdardır. İbadeti ve Hakk’a taati yoktur. Allah’a ve Resulüne itaati yoktur. Dünya ve muhabbet ve sevgisinden dolayı imansız gitti. Aşağı atın. Cehennemin sıcaklığını hissetsin. Ta kıyamete kadar bu hal üzere kalsın.”

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

     

PAYLAŞ