PAYLAŞ

Musa Aleyhisselam zamanında kıtlık olur. Hz. Musa’nın beraberinde, İsrailoğulları yağmur duasına çıkarlar. Üç ilin üst üste yağmur duası yaptıkları halde yağmur yağmaz. Bunun üzerine Hazreti Musa:

– Ya Rabbi üç gündür yağmur duasına çıkıyoruz. Kulların sıkıntıda, fakat sen yağmur vermiyorsun. Sebebi nedir? diye Allah’a niyazda bulunur.

Allah Teala Musa Aleyhisselam’a şöyle vahyeder:

– Ey Musa içinizde bir tane gammaz (insanların kusurlarını arkalarından konuşan insan) var. Ondan dolayı duanızı kabul etmiyorum.

Hz. Musa:

– Ya Rabbi, onun kim olduğunu bize haber ver de, biz onu içimizden çıkaralım, der. Bunun üzerine Hz. Allah şöyle buyurur:

– Ya Musa! Gammazlığı kullarıma yasaklayan benim. Yasakladığım şeyi ben kendim mi yapayım?

Bunun üzerine hep beraber tevbe edip tekrar yağmur duasına çıkarlar ve yağmur yağar.


PAYLAŞ