PAYLAŞ

Anlatıldığına göre bir gün Hz Zekeriyya’nın oğlu Hz Yahya İblis ile karşılaşır. İblis’in elindeki yularları fark eder ve ona bunların ne olduğunu sorar. İblis:

”Bunlar insanları avladığım nefsi arzulardır” der. Hz Yahya:

”İçinde benim için bir şey var mı?” diye sorar. İblis:

”Hayır, fakat bir gece karnını fazlaca doyurdun, bu sayede namazın sana ağır gelmesini sağladık.” Bunun üzerine Hz Yahya:

”Bundan böyle doyasıya yemem” der. Bu söze karşılık İblis de:

”Bundan böyle kimseye nasihat vermem” der.

Bu olay ömrü boyunca sadece bir gece karnını doyuran hakkındadır. Peki ya, ömründe bir gece aç kalmamış, buna rağmen kendini ibadet heveslisi sanan kişinin hali nice olur?

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

   
       
       

PAYLAŞ