PAYLAŞ

Hz. İmam Rahmetüllahı Aleyh’in keskin zekasına misaller çoktur.

Onun zamanında adamın birisinin tavus kuşu çalınmış. Adam bunu anlatmak ve nasıl bulacağını sormak üzere İmam-ı Azam Hazretlerine gelmişti. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, adama bu meseleyi kimseye söylememesini tenbihledi, o da hiç kimseye söylemeden bekledi. Cuma günü oldu. Herkes cuma namazı kılmak için mescide gelmişti

İmam-ı Azam va’z ederken:

– Ey tavus kuşunu çalan adam! Daha çaldığın kuşun tüyleri başındayken camiye gelmeye utanmıyor musun? dedi.

Cemaat içinden birisi hemen elini başına attı. Böylece hırsızın kim olduğu anlaşılmış oldu.

İmam-ı Azam Rahmetüllahi Aleyh,

– Git, hemen adamın kuşunu ver, ondan son ra camiye gel, dedi.

Adam, bu hırsızlığı yaptığına yapacağına bin pişman olmuş, bu arada çaldığı kuşu da sahibine vermek mecburiyetinde kalmıştı.


PAYLAŞ