PAYLAŞ

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder:

”Mü’min kişi kabirde  yeşilliklerle dolu bir  bahçededir. Kabri yetmiş arşın genişletilir ve ayın on dördü gibi parlaktır. Allah’ın ‘Şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak’ ayetinin ne hakkında nazil olduğunu bilir misiniz?” Oradakiler: ”Allah ve Resulu daha iyi bilir” dediler. Allah Resulü:

”Kabirdeki azap hakkında nazil oldu. O kafire doksan dokuz adet ”Tinin” musallat edilir. Bilir misiniz, Tinin nedir? Her birinin yedi başı bulunan doksan dokuz yılandır. Bunların her biri o kafiri ısırır, yalar ve üfler. Bu azap kıyamete kadar sürer.”

Yılanların bu kadar çok sayıda olmasına şaşmamak gerekir; çünkü bu yılan ve akrepler o kişinin sayılamayacak kadar kibir, haset, riya, yalancılık gibi türlü kötü ahlaklarının surete girmiş halleridir.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

   
       
       

PAYLAŞ