PAYLAŞ

”Rabbinin katında ahiret, günahlardan korkanlar içindir.” (Zuhruf 43/35)

Başka bir ayette şöyle buyurur:

”Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz, cennetlerde ve pınarların başlarındadırlar.” (Zariyat 51/15)

Başka bir ayette de şöyle buyurur:

”Günahlardan sakınanlar cennet ve nimetler içindedirler.” (Tur 52/17)

Diğer bir ayette ise şöyle buyurulur;

‘Günahlardan sakınanlar emin bir makamdadırlar.” (Duhan 44/51)

Sanki Allah Teala (c.c) bu kimselerin kıyamet günü cehennemden kurtulucağını ifade buyurmaktadır.

O halde mü’min kişi, korku ve ümit arasında olmalıdır. Bir yandan ümit kesmeksizin Allah’ın rahmetini beklerken diğer yandan ibadet hali içinde çirkin hareketlerden vazgeçerek Allah’a (c.c) tevbe etmelidir.

Nitekim Allah Teala (c.c) şöyle buyurur:

”Sakın ola Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin!’‘ (Zümer 39/53)

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

   
       
       

PAYLAŞ