Facebook'ta paylaş

”Müslümana sövmek fisk, onunla savaşmak küfürdür” (Hz Muhammed, Buhari)

Fısk: Lugatta çıkmak demektir. Dinde ise Allah ve Rasulune itaatten yüz çevirmek manasına gelir. Bu yüzden Allah kitabında ”Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi.” (Hucurat 7) buyurdu.