PAYLAŞ

”Şeytan” kelimesi, ”dolaşık uzun ip” demek olan şatan ile ”uzaklık” demek olan şatn kökünden türemiştir. Şeytan, iyilikten uzaklaşıp kötülükte kök saldığı için bu adı almıştır. İnsana ”şeytan gibi” anlamı kastedilerek ”şeytan” denir. Ayrıca çirkin görülen her şey, şeytana benzetilerek ”yüzü şeytanı andırıyor”: ”Şeytan başı gibi denir. Şu ayette de ”şeytan” kelimesi bu olumsuz anlamı ile kullanılmıştır:

”Tomurcukları tıpkı şeytanların başı gibi çok çirkin ve ürkütücüdür.” Saffat 65

Kuran ve Hadislerden Öğütler – Abdulkadir Geylani

 

   

PAYLAŞ