Süfyan Hazretleri hasta oldu. Halifenin gayet sadık bir tabibi vardı. Süfyan’ı tedaviye gönderdi. İdrarırını şişeye alıp baktı. Başını salladı, ağladı. Bu zatın Allah Teala korkusundan ciğeri para pare olmuş dedi. O vakit zünnarını kesip müslüman oldu. Halife:

 ”Biz sandık ki hekimi hastaya gönderdik, meğer biz hastayı hekime göndermişiz” dedi.

Tezkiretül Evliya – Feridüddin Attar

PAYLAŞ