Facebook'ta paylaş
Türk tarımının holdinglere teslimi olarak yorumlanan Tarımda Birlik Projesi’ne, Türkiye Tohumcular Birliği’nden eleştiri geldi. Tohumcular, Türk tarımının tamamen yabancıların eline geçebileceği uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yarın kamuoyuna duyurulacağı açıklanan ancak gelen tepkiler üzerine ertelenen “Tarımda Milli Birlik Projesi”ne eleştiriler sürüyor. Son yıllarda yanlış politikalarla üretim azalırken ithalata bağımlı politikaların benimsenmesi nedeniyle çıkış yolları aranan tarıma “milli birlik” formülünün de çare olmayacağı görülüyor.

İthalata bağımlı hale getirilen tarım sektörü adeta can çekişirken bir anda ortaya atılan “Tarımda Milli Birlik” projesine gelen tepkiler milli egemenlik tartışmalarına kadar uzandı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberini göre; Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), projenin hayata geçirilmesi halinde Türk tarımının yabancı şirketlerin eline geçeceğini, tarımda egemenliğin kalmayacağını, 82 milyon vatandaşın gıda güvenliğinin yabancı şirketlerle birlikte kurulacak bir holdinge teslim edileceğini bildirdi. TÜRKTOB, bugün tarımda yaşanan sorunların kapsamlı bir tarım politikası oluşturmak yerine bakandan bakana değişen politikaların uygulanmasından kaynaklandığı eleştirisinde de bulundu.

O MASADA KİMLER VAR?

TÜRKTOB’dan yapılan açıklamada projenin çiftçi örgütleri, meslek örgütleri ve uzmanlarla görüşülmeden, danışılmadan hazırlandığı belirtilerek, “Planların hazırlandığı masada bizler yoksak, kimlerin olduğunu da merak ediyoruz” denildi. Projeyle bakanlıkların taşra teşkilatları, tarımsal KİT’ler ve yabancı sermayeli şirketlerin de ortak olabileceği Semerat isimli holding kurulacağı ve tarımın da bu holding aracılığıyla yönetileceği belirtilen açıklamada, şu kaygılar dile getirildi: “Holdinge ortak olacak özel sektör kuruluşlarının sermaye yapıları hayati bir konudur. Yabancı sermayenin hakim olacağı bir yapı milli çıkarlarımızı geri döndürülemez şekilde zedeleyecektir. Tarımsal desteklerin de Semerat Holding’in kontrolünde dağıtılacağı anlaşılmaktadır. Girdi temininden ürün satışına, finansal kaynakların kullanımından, dış ticarete kadar tek söz sahibi dev bir tekel olacak Semerat Holding’in, ortakları arasında yer alacak yabancı sermayeli şirketlerin çıkarlarına göre hareket edeceğini söylemek gerçek dışı bir varsayım olmayacaktır. Holdingi kim yönetecekse ülkemizin tarım ve gıda sektörüne tamamen hükmedeceği ihtimal dışında tutulmamalıdır.”

HOLDİNGE DEVRETMEK ANAYASA’YA AYKIRI

Türk tarımındaki sorunun asıl kaynağının bilimden uzak müdahale ve siyasi görüşler olduğuna işaret eden TÜRKTOB, tarımın uzun soluklu politika ve projeler yerine bir bakandan diğer bakana değişen geçici stratejilerle yönetilmeye çalışıldığı eleştirisinde bulundu. TÜRKTOB, ülke tarımını yabancı şirketlerin de ortaklığında kurulacak bir holdinge terk edilmesinin Anayasa’nın 123, 128, 165 ve 171’inci maddelerine de aykırı olduğunu, egemenliğin ve kamusal görevlerin şirketlere devredilemeyeceğini “vurguladı.

Kaynak Yeniçağ: Tarımı holdingle bitirecekler