PAYLAŞ

Sahipkıran Timur ve en büyük rakibi Toktamış, 1395’in Nisan ayında Terek Nehri kıyısında karşı karşıya geldi. Toktamış daha elverişli bir konumdaydı; çünkü nehrin tek sığ noktasından geçerek kuzey kıyısını tutmuştu. Timur ise bu durumda onu hemen bastırmak istiyordu. Üç gün boyunca iki ordu nehir boyunca bir o yana, bir bu yana birbirlerini kovaladılar. Ancak 3. günün akşamı buna bir son vermek isteyen Timur, konak kurulur kurulmaz, orduya eşlik eden kadınların, erkeklerin tolgalarını giyip savaş aksamlarını kuşanarak kendilerine asker süsü vermelerini buyurdu; bu arada erkekler atlarına atlayacak ve onunla birlikte tersyüzü, sığ geçidin olduğu yere döneceklerdi; her atlının yedeğinde geminden çektiği bir binek hayvanı bulunacaktı. Böylece Timur, askerlerinin başında, nehrin geçilebileceği o sığ noktaya doğru üç günlük yola çıkarken, konak yeri cengâver kılığına girmiş kadınlara; köleler ve esirler de nöbetçilere emanet edilmiş oldu. Timur, bu akılalmaz taktiği sayesinde Toktamış ile karşılaşmış ve onu ikinci defa mağlup etmişti; Toktamış bu yenilgi sonucunda bir daha asla toparlanamayacaktır. 


-Justin Marozzi, Timurlenk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2018, s. 218, 219.
-Ruy Gonzales De Clavijo, Timur Devrinde Kadis’ten Semerkant’a Seyahat, Köprü Kitaplar, İstanbul, 2016.

   

PAYLAŞ