Sahih-i Müslim ile Sahih-i Buhârî’nin ittifakla Ebu Said el Hudrî’den rivayet ettikleri bir hadiste Allah’ın Resûlü buyuruyor:

“Sizden evvel, geçmiş milletlerin içinde bir kişi vardı. Bu kişi doksan dokuz kişiyi öldürmüştü. Bu katil yer yüzünün en alim kişisini sordu. Kendisine bir abid gösterildi. Katil, abidin yanına vardı. Ve dedi ki:

– Ben doksan dokuz nefis öldürmüşüm! Acaba tevbe edersem kabul olunur mu?

Abid:

– Hayır! Kabul olunmaz! dedi.

Katil, bunun üzerine abidi de öldürdü ve böylece öldürülenler yüze çıktı. Sonra yeryüzünün en âlimini sordu. Âlim bir kişiye gönderildi. O âlim kişiye dedi ki:

– Ben yüz kişi öldürmüşüm. Acaba tevbe edebilir miyim?

Âlim kişi:

– Evet! (Tevbe edebilirsin). Seninle tevbe arasına kim girebilir? Falanca memlekete git. O memlekette Allahü Teâlâ’ya ibadet eden bir takım insanlar vardır. Onlarla beraber, Allah’a ibadet et! Sakın memleketine dönme. Çünkü memleketin kötülük memleketidir, dedi.

Bu söz üzerine, katil, âlimin yanından ayrıldı. Yolun ortasına gelinceye kadar ölüm meleği yakasına yapıştı ve öldü. Bu manzara karşısında rahmet ile azab melekleri bunun hakkında muhasame ve mücadele ettiler. Rahmet melekleri, “Tevbe ettiği ve kalbiyle Allah’a yöneldiği halde geldi”, dediler. Azab melekleri, “O hayatında hiçbir defa hayır işlememiştir”, dediler. Bunun üzerine Benî Âdem suretinde bir melek onların yanına vardı ve o meleği aralarında hakem yaptılar. O hakem dedi ki:

– İki memleketin arasını ölçünüz! Hangisi daha yakın ise, o memleketin malıdır!

Bunun üzerine melekler, esas memleketi ile ibadet yapmak üzere gittiği memleketi ölçtüler. Gördüler ki, kasdettiği memlekete daha yakındır. Bunun üzerine rahmet melekleri onu alıp götürdüler.

Hadisin başka bir rivayetinde, “Salih memlekete, öbür memleketten bir karış daha yakın idi. Binaenaleyh salih memleketin ehlinden oldu, şeklinde varid olmuştur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri...
1389'daki I.Kosova savaşında ölen Sırp...
Read more
Sokrates'i nasıl öldürdüler?
En ünlü sözü ''Benim tek...
Read more
Hz Hızır'ın Hz Musa'ya Öğütleri - Hz Musa: -''Senden ayrıldıktan sonra Yüce Allah'ın kendisiyle bana fayda vereceği bir tavsiyede bulunmanı istiyorum dedi. Hızır:
Hz Musa: -''Senden ayrıldıktan sonra Yüce...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Verdiği sözde durmayanlara yapılacak azap
Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar,...
Read more
Bir gün Bağdad'da duası kabul olan bir derviş zuhur etti. Haccac-ı Zalim haber alarak onu yanına çağırdı ve dedi ki: ''Benim hakkımda hayırlı bir dua et.'' Derviş: ''Ya Rabbi!...
Bir gün Bağdad'da duası kabul...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman ve Dörtnala Gönderilen Cellatlar
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Prizren...
Read more
Firavun'un gördüğü korkunç rüyanın anlamı
''Firavun uykusunda bir rüya görmüştü....
Read more
HRİSTİYAN OLAN OSMANLILAR!
Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat,...
Read more
Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı, hastalık çekmiş insanların durumu
Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı,...
Read more
Hz İsa - Allah'a nasıl vasıl olunur?
Hz İsa Hak Teala'ya niyaz...
Read more
Yavuz Sultan Selim'in Yeniçerilere Konuşması. Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova'sında ileri gitmemekte ayak diremeleri üzerine Yavuz Sultan Selim askere hitaben:
Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Kıyamette insanlar şu beş şeyi sevip, şu beş şeyi de unutacaklar
1- Dünyayı sevip, ahireti unutacaklar. 2-...
Read more
Cengiz Han orduları kaç milyon insan öldürdü?
Cengiz Han'ın ordularının, o zamanki...
Read more
Fatih Sultan Mehmed'in Bizans elçisine cevabı
Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethi...
Read more
Şeytanın son nefeste insana telkinleri - Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ''Lailahe illallah, Mehammedün Resulullah'' demesini istedi. Zahid bu...
Rivayete göre Zekeriya adında bir...
Read more
Hz İbrahim'in eşi Sare, Firavun'dan nasıl kurtuldu?
İbrahim Aleyhisselam'ın bir kıssası vardı....
Read more
Hz Musa - Allah nasıl zikredilir?
Rivayet edildiğine göre, Allah Teala...
Read more
KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!
Ahiret yurdunun ceza yeri olan...
Read more
Hz Musa ve tevbesini bozan adam
Musa aleyhisselam zamanında bir adam,...
Read more
Hak Teala bir gün Hz Musa'ya gizlice şöyle dedi: İblis'ten bir öğüt talep et!
Hak Teala bir gün Hz...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Dua etmenin 3 faydası
Kul dua ettiği şu üçten...
Read more
Musa aleyisselam bir derviş görmüş. Derviş, giyeceği olmadığından kendisini kumun içine sokmuş imiş. Derviş:
Musa aleyisselam bir derviş görmüş....
Read more
Samiri'nin çocukluğu
Firavun'un kahinleri, saltanatı yıkacak çocuğun...
Read more
Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı
1890 - Elektrikli sandalyenin ilk...
Read more
Hz Musa Hak Teala’ya sual edip dedi ki: -Ya İlahi! Eblehlere (akılsızlara) rızkı çok verirsin. Malı abes yerlere sarf eder, ahiretlerini mamur etmezler.
Hz Musa Hak Teala'ya sual...
Read more
Selahaddin Eyyubi'den 10 Liderlik Sırrı
1- Ya ilim öğren ya...
Read more
Hz Musa - Allah kimin namazını kabul eder?
Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle...
Read more
Karısını fırına atan münafık
Cimri bir münafık, karısına hiçbir...
Read more
Adolf Hitler'in Son Sözleri
''Cesedimi Ruslar'ın eline asla vermemelisiniz,...
Read more
Hz Muhammed - Kıyamet günü kafir amelini nasıl inkar edecek?
Kıyamet günün olunca, kafire ameli...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code