2. Murad oğlu Fatih Sultan Mehmed'e şu öğütte bulunmuştur: - Dtarihi
Osmanlı tarihi2. Murad oğlu Fatih Sultan Mehmed'e şu öğütte bulunmuştur:

2. Murad oğlu Fatih Sultan Mehmed’e şu öğütte bulunmuştur:

-

2. Murad oğlu Fatih Sultan Mehmed’e şu öğütte bulunmuştur:

”Ey oğul! Bir an bile olsa, sakın adaleti elinden bırakma. Çünkü Yüce Allah adildir. Sen bir bakıma O’nun yeryüzündeki temsilcisisin… O, sana kendi arzusuyla bazı üstünlükler vermiş ve kullarının başına geçirmiştir. Padişahlar, elinde terazi tutmuş bir kimseye benzerler. Sen padişah olunca teraziyi doğru tutmanı isterim. O zaman Yüce Allah da senin iyiliğini arzular.”

Padişah Kıssaları – Alim Baki Akkoç

Son İçerikler

Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman’ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret dolu gözlerle baktı. Kısa...

Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman'ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve...

ENVER BEY’IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

Muhterem vatandaşlarıma ! Mebusan Meclisinin dağıtılmış olması dolayısıyle, otuz seneden beri memlektte hüküm sürerek, birçok namuslu vatan evladının mahvına ve...

Bir gün Timur’la satranç oynarken bu hakimler Timur’a bir telkinde bulunmak istediler.

Bu hikayenin hepsi bu kadarla kalmadı. Bunun bir de sonu oldu. Yol yapılırken dükkanları, evleri barkları yıkılarak yerlerinden yurtlarından...

Samiri için Cebrail’in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail’in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun’un yanından geçtiğinde Hz Harun ona:

Samiri, İsrailoğullarına komşu olan ve ineğe tapan bir kavimdendi. İsrailoğulları'ndan değildi. Hz Musa ile İsrailoğulları Mısır'dan yola çıktıklarında o...

Yavuz Sultan Selim Cihan hakimiyeti davasında çok kudretli bir simadır. Onun, kendisini Rodos seferine teşvik edenlere:

Yavuz Sultan Selim Cihan hakimiyeti davasında çok kudretli bir simadır. Onun, kendisini Rodos seferine teşvik edenlere: ''Ben cihangirliğe alışmış iken...

Lokman (as)’ın peygamber miydi?

Bazılarının anlattıklarına göre Lokman'a peygamberlik teklif edilmiş, ancak o peygamberlik yükünü taşıyamacağından korktuğu için hikmeti tercih etmiştir. Çünkü hikmet,...

Mutlaka Okumalısınız

Türklere ”Türk” denilmesinin sebebi – İbn Kesir

Denildiğine göre Türklere ''Türk'' denilmesinin sebebi şu olaydır: Zülkarneyn,...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x