>Nisan, 2017 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Hz Muhammed (s.a.v) – Yüce Allah’ın öfkelendiği kul

Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: ''Allah, kendisinden istemeyen kuluna öfkelenir''
Read More

İblis’in üç büyük çığlığı

Denilmiştir ki: ''Lanet olasıca şeytan, ömrü boyunca eşi benzeri görülmedik üç çığlık atmıştır. Allah'ın lanetine uğrayıp ...
Read More

Besmele’nin faziletine dair

Cabir b. Abdullah'ın şöyle dediği nakledilmiştir: ''Bismillahirrahmanirrahim'' indirilince bulutlar doğuya kaçmış, rüzgar dinmiş, ...
Read More

Hz Ali’nin ism-i azam duası hakkında sözü

''İsm-i azam, kendisi anılarak dua edildiğinde Allah'ın kesinlikle kabul buyurduğu ve bir şey istendiğinde mutlaka verdiği isimdir. Bu isim ...
Read More

Kalbe altı çeşit düşünce gelir:

1- Nefs kaynaklı düşünce 2- Şeytan kaynaklı düşünce 3- Ruh kaynaklı düşünce 4- Melek kaynaklı düşünce 5- Akıl ...
Read More

Hz Peygamber birinin ”şeytan helak olsun” dediğini duymuştu. Ona,

''Deme böyle; çünkü senin bu sözün şeytana kibir verir, '' Adımın büyüklüğü ile seni nasıl dize getirdim'' diye övünür. Böyle ...
Read More

Şeytana karşı korunma yolları

Şeytanla mücadele ve kendini müdafaa etmede en etkili şey, kelime-i tevhid ve Allah düşüncesini sürekli canlı tutmaktır. Bir hadis-i ...
Read More

Şeytan kelimesi ne demektir?

''Şeytan'' kelimesi, ''dolaşık uzun ip'' demek olan şatan ile ''uzaklık'' demek olan şatn kökünden türemiştir. Şeytan, iyilikten ...
Read More

Ebu Hureyre’nin yaşlılık döneminde ettiği dua

Nakledildiğine göre Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ''Allah'ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum'' diye dua ederdi....
Read More

Şeytanın korktuğu şey

İblis'in korkup sakındığı şey, kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak, ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınl...
Read More

  • 1
  • 2
@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }