>Ekim, 2019 | >
ATEİSTLERE CEVAP - DİNİ HİKAYELER - DÜNYA TARİHİ - GÖKTÜRK TARİHİ - İLGİNÇ BİLGİLER - İSLAM TARİHİ - MOĞOL TARİHİ - OSMANLI TARİHİ - SELÇUKLU TARİHİ - TİMUR TARİHİ - TÜRK TARİHİ
Browsing

Unknown

Baltacı Mehmet Paşa nasıl öldü?

Osmanlı Devleti Başveziri Baltacı Mehmet Paşa, Ruslar'la 1771 yılında yapılan Prut Savaşı'nın Başkomutanı idi. Çar'ın ordusuna ...
Read More

Hz Muhammed ve bir Arap beyi arasında geçen konuşma

Uyeyne bin Hasın isminde bir Arap beyi vardı. Gelip Efendimize dedi ki: -Ya Resulullah, senin sohbetine gelelim. Lakin şu eski yamalıklı ...
Read More

Hz Süleyman ile İblis’in konuşması

Bir gün İblis, Hz Süleyman'a bir ihtiyar suretinde geldi. Hz Süleyman dedi ki: -Ey İblis! Hz İsa'nın ümmetine ne etmek istersin? İblis ...
Read More

Hz Mikail ve Hz Cebrail arasında geçen tartışma

Hz Mikail ve Hz Cebrail arasında şöyle bir muhareve geçti: Hz Cebrail: -Sabırlı olan fakir, Allah-u Teala katında şükreden zenginden ...
Read More

Hz Adem ile şeytan arasında geçen konuşma

Adem Peygamber altını topraktan çıkarıp sikke haline getirdi. Şeytan bu altından sikkeyi alıp sikkeye şöyle hitap etti: ''Seni seven ...
Read More

Allah Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki:

Hak Teala kıyamet gününde fakirleri çağırıp diyecek ki: -Ey kullarım! Ben dünyada size mal vermedim. Sizi fakir kimselerden ettim. Bu ...
Read More

Ashab kendi canı çektiği halde yemeği arkadaşına nasıl verirdi?

Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki ''Ashaptan biri vardı, devamlı oruç tutardı. Akşam oldu, yiyecek bir şey bulamadı. Orucunu su ile ...
Read More

Hz Musa ile birlikte Allah Teala’nın sesini duymak için giden 70 kişiye ne oldu?

Hz Musa'nın kavminden seçilen ve Hakk'ın kelamını işiten yetmiş kişiyi hatırla. Kavmin içerisinden seçilen bu yetmiş kişi Hz Musa ile ...
Read More

İbrahim bin Edhem padişahlığını bırakıp neden derviş oldu?

İbrahim bin Edhem, Belh şehrinin padişahı idi. Kırk adet veziri vardı. Her gün sarayı için dört bin koyun boğazlardı. Bir söz ile ...
Read More

Allah-u Teala Kıyamet günü kimleri azarlayacak?

Keşşaf tefsirinde nakledildiğine göre Hak Teala meleklere emir veriyor: -Dünyada iken beylere paşalara verilen şeyleri bana getirin. Yine ...
Read More

@media screen and (max-width: 1366px) { #sticky{ display:none !important; } }