Kur’an’da münafıklarla ilgili şu ifadeler yer alır:


ONLAR namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar, Nisâ Suresi – 142-


Münafık kötülüğü emreder ve iyiliğe engel olur.(Tevbe,67)


Münafık, insanların namuslarını lekelemekten uzak durmaz.(Nur,11)


Münafık, kötü söz yayar. Zann ile hükmeder ve boş zannın-sözün peşinden koşar. (Hucurat,6)


Münafık, ikiyüzlüdür. İki dillidir. İki kalplidir. (Bakara,14)


Münafık, yalan söyler. Yalancılığı meslek haline getirir. Yalan yeminlerde bulunur. (Münafıkun,1)


Münafık, Allah’ın adını anarak yemin eder. Yüce rabbin adını istismar aracı yapar. (Mücadele,14,Tevbe,74)


Münafık, ahdi bozar. Sözünde durmaz. Kendince tuzak kurar ama kurduğu tuzağa kendi düşer.(Tevbe,75)


Münafık, namaz kıldığında gösteriş yapar. Allah’ı çok az zikreder. İbadetinde gösterişten uzak durmaz. (Nisa,142)


Münafık, kibir sahibidir. Bağışlanma dilemekten bile uzak durur. (Münafikun,5)


Münafık, kalbinde olanı diliyle söyler. dilinde olanı ise, kalbine yerleştirmez. (Fetih,11)


Münafık, düşmanlık yaptığında zalimce davranır. İlkesizce davranır. Aşırıya gider, insafı terkeder. (Bakara,178,194,Maide,94)

“Münafıklığı Hz. Peygamber şöyle özetliyor: ‘Dört özellik kimde bulunursa tam katışıksız münafıktır. Kendisine emanet verildiği zaman ihanet eder, konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, birine düşman olduğunda ilkesiz davranır.’

Münafık, Şeytanın oyununa gelir ve Allah’ın bağışlayacağı ile kendini avundurur. Daha zamanım var diye kendini kandırır. (Hadid,13)
Münafık, yapmadığı şeylerle övünür. Önce kendini sonra çevresindekileri kandırır. (Ali İmran,188)


Münafıklar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlar, imanlarını küfürle değiştirenlerdir. Kalpleri küfürden yanadır ama müminmiş gibi davranarak, müslümanların haklarından yararlanmak isterler. Zannedilenin aksine, kimlikleri toplumda bilinmeyen insanlar değillerdir. Resulallahın şahsında, Yüce Allah onlara karşı cihad etmeyi, sert davranmayı, dünya hayatında değer vermemeyi ve son olarak da cenaze namazlarını kılmamayı emretmiştir. Bütün bu uygulamalar, ancak onların kimlikleriyle tanınıp bilinmesine bağlıdır. Kur’an mesellerinde, münafıkların karakteri çeşitli benzetmelerle deşifre edilmiş, müminler münafıklara karşı bilgilendirilerek bilinçlendirilmiştir.


Namazda tembellik hususunu ise; Maun suresi ve Nisa suresi 142.ayet bağlamında ele alırsak:


İbadetleri yerine getirmede tembellik etmenin, günlük işlerimizde gösterilen tembellikten daha vahim sonuçları olan, bir tür manevi hastalık olduğu açıktır. Zira burada, alemlerin yaratıcısına karşı görevlerde bir üşengeçlik, insanın ebedi ahiret hayatına yönelik bir tehdit söz konusudur. Tembellik, insanı yapması gereken sorumluluk ve işlerden ya bütünüyle alıkoymakta, veya başka bir zamana ertelemesine, geciktirmesine yol açmaktadır. Ayrıca yapılan işlerde nitelik ve kalitenin düşmesine yol açmaktadır. Zira üşenerek, istemeye istemeye yapılan işin, o iş için belirlenen standartlarda olmayacağı açıktır. Bunun ibadet hayatındaki adı ise münafıklıktır ki, Allah onları, bu tutumlarını da açığa vurarak şöyle yermektedir: ‘Şüphesiz münafıklar, Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar, namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler.’ (Nisa,142)”

Kaynak: Münafıklık Alametleri ve Namazda Tembellik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Muhammed (s.a.v) ''6 özellik hayırdandır''
1-) Allah düşmanlarına cihat etmek, 2-)...
Read more
Kıyamet günü ateşten bir kürsü kurularak İblis ona oturtulur. Şeytanlar ve kafirler toplaşır. İblis, eşşek sesine benzer bir sesle onlara bağırır:
Kıyamet günü ateşten bir kürsü...
Read more
Çinliler; Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültegin'i nasıl anlatmışlardır.
Burada başka bir konuyu da...
Read more
Fatih Sultan Mehmed ''Padişah benim amma...''
İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinden sonra genç...
Read more
Hz İsa, ashabı ile giderken yanlarından çamaşır yıkayıcısı bir adam selam verip geçer. O uzaklaştıktan sonra Hz İsa: -Dönüşte bu adamın cenazesine hazır olun, der. Biraz sonra dönerlerken...
Hz İsa, ashabı ile giderken...
Read more
Allah, Hz Musa ile Hz Harun'u Firavun'a gönderirken onlara şöyle buyurur:
Vehb bin Münebbih şöyle der:...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Altı kişi hesaba çekilmeden cehenneme girecektir
1- Zulümle hükmeden emirler, 2- Irkçılık...
Read more
Firavun Tutankamon'un mezarını açanlar hangi lanetle karşılaştılar?
Altın yaldızlı birkaç çiviyi yerlerinden...
Read more
Hz Musa'nın annesinin aldığı tedbir
Müfessirlerin anlattığına göre Hz Harun,...
Read more
Eskiçağ Yunan İşkence Aleti: Pirinç Boğa
Pirinç dökümcüsü Atina’lı Perillos, Agrigentum...
Read more
Japon İmparatoru ve Abdülhamit Han
Japon İmparatorunun Sultan Abdülhamit'ten:İslam dininin...
Read more
Firdevs Cennetine Girecekler
Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,Onlar ki,...
Read more
İnsanların en hırsızı kimdir? - Hz Muhammed (s.a.v)
''Size insanların en hırsızını söylüyeyim...
Read more
Hz Muhammed (sav) - ”Bir zaman sonra öyle bir topluluk gelecek ki, Kur’an-ı Kerim’i okuyacaklar fakat okudukları boğazlarını geçmeyecek” şöyle diyecekler:
Nitekim, İbn Abbas Peygamber Efendimiz'in...
Read more
Cenab-ı Hak, Davud (a.s) a vahiy yolu ile faydalı ilmi öğren emrini verdiğinde, Hz Davud: ''Ya Rabbi! Faydalı ilim hangisidir?'' diye sordu.
Nitekim Cenab-ı Hak, Davud (a.s)...
Read more
Timur ve Yıldırım Bayezit arasında geçen konuşma
Dördüncü Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit,...
Read more
Cengiz Han'ın 21 Yasa'sı
1- Sadece tek bir Tanrı'ya...
Read more
Timur'un mezarını açan Ruslar hangi lanetle karşılaştılar?
Timur'un mezarı iki defa açıldı....
Read more
Şeytanın cinsiyeti nedir?
“Hani meleklere: “Âdeme secde edin!”...
Read more
Fudayl bin İyad'a sorulur: Bir kişi ne zaman salih kullardan olur?
Fudayl bin İyad'a sorulur: Bir...
Read more
Cehenneme herkes uğrayacak mı?
Ey kendini bilmez! Sonu yaklaşan...
Read more
Hz Muhammed (s.a.v) ''Günah ve sevap ne kadar yazılır''
Kul müslüman olup da İslami...
Read more
Babası 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim'e beddua etmiş midir?
Bazı kaynaklarda geçiyor. Ama bu...
Read more
Hz Musa, Firavun'a: ''İman et, saltanatın sende kalacak'' dedi. Firavun: ''Haman'a danışayım'' diye cevap verdi. Haman ona şöyle dedi:
Vehb bin Münebbih şöyle der:...
Read more
Nietzsche'nin İslam ve Hristiyanlık kıyası
''Eğer İslam, Hristiyanlığı küçük ve...
Read more
Kuran'daki Nisa 159.ayete göre Hz İsa yeryüzüne inecek mi?
Yüce Allah bu durumu şu...
Read more
Hz Muhammed ''Allah'ın en çok sevdiği ameller''
Allah'a amellerin en sevimlisi vaktinde...
Read more
Hz Davud teke tek düelloda Calut'u nasıl öldürdü?
Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü....
Read more
Sultan 1. Murat savaş meydanında bir Sırp soylusu Miloş Obiliç tarafından nasıl şehit edildi? - Bu arada düzgün kıyafetinden asilzade sınıfından olduğu anlaşılan bir Sırplının padişaha
Sultan Murat Kosova Savaşı'nda muharebeyi...
Read more
Evliya ve At Hırsızı
Bir hırsız geceleri at çalıp...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code