Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” ünvanını neden kabul etmedi?

İslam tarihi

Halife Ömer bir gece odasında çalışırken kapısı açıldı ve bir ziyaretçi içeriye girdi, selam verdi. Ancak Hz Ömer çalışma masasından kaldırıp bu selamı almadı. Çalışmasına devam etti.

Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın Osmanlı’yı ikiye bölelim teklifine 2. Bayezit nasıl cevap verdi?

İslam tarihi

Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

İslam tarihi

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: ”Ölüm meleği, (önceleri) insanlara açıkça gelirdi. Hz Musa’yada (aynı şekilde) geldi. Hz Musa da (onun ölüm meleği olduğunu anlamayınca) ona tokat vurup onun gözünü çıkardı. Bunun üzerine ölüm meleği, Rabbinin huzuruna gelip:

İslam tarihi

Semud kavmi nasıl helak oldu?

İslam tarihi

İslam büyüklerinin namazdaki huşusu – Zühd ve ibadette zirve yapmış bir zat olan Amr bin Zerr’in eli kangren olmuştu. Doktorlar ona

Osmanlı tarihi

Birinci Murat, son nefesini vermeden önce başı ucunda diz çökmüş olarak duran oğlu Yıldırım Bayezit’e bir vasiyet niteliğinde şu sözleri söylemişti:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’ e ”Ümmetinin en şerlileri kimdir, ey Allah’ın Resulü? diye soruldu. Peygamberimiz:

Osmanlı tarihi

Okkası 30 paraya satılan ekmeğin fiyatına 10 paralık bir zam yapmak isteyen fırıncıları huzuruna çağıran sultan Abdülhamit Han’ın onlara:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ‘in insanlara nasihatı – Bir günah işlediğin zaman yanında

İslam tarihi

Karun servetini nasıl topladı? Karun’un ”simya” sanatını bildiğini veya İsm-i A’zam (duasın)ı ezberlemiş olduğunu ve bunu malları toplamak için kullanmış olduğunu iddia edenlerin görüşüne gelince;

Dünya tarihi

Çin’deki piramitleri Türkler mi yaptı? – Ahmet Taşağıl

Dünya tarihi

İskender, Aristo’ya sorar: ”İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?” Aristo:

Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

İslam tarihi

Hz İsa – Allah’a nasıl vasıl olunur?

Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi ve ”Allah rızasının önemi” kıssası

İslam tarihi

Feridüddin Attar – 4 şey bedbahtlığa sebep olur

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimde cahiliyet adetinden kalma dört şey

Selçuklu tarihi

Malazgirt savaşında Bizans ordusunda yer alan ancak taraf değiştiren Lejyoner Türkler oldu mu? Yoksa bir efsane midir bu anlatı?

x