4. Murad tütün içmeyi neden yasaklattı? | Dtarihi
Osmanlı tarihi4. Murad tütün içmeyi neden yasaklattı?

4. Murad tütün içmeyi neden yasaklattı?

-

2 Eylül 1633 günü Cibali tarafında bir gemi kalafathanesinde çıkan yangın, civardaki kayıkhanelere sirayet etmiş, oradan da İstanbul’un geniş bir sahrasına yayılmıştı. Şiddetli bir rüzgar yüzünden yangın önlenememiş ve yirmi dört saat devam etmişti. Fatih Camii minarelerindeki külahları yakacak kadar yükselen alevler buralardaki binaları da küle çevirdi. İşte İstanbul’un beşte birinin mahvolması neticesini veren bu yangından sonra halkın kahvehanelerde bir hayli dedikodu yaptığı, ileri geri söylendiği için kahve ve tütünü haram sayan Kadızade Mehmed Efendi’nin teşviki üzerine Sultan Murad kahvehaneleri kapattırıp tütün içilmesini yasakladı. (16 Eylül 1633)

Bununla beraber tütün içenlerin yangınlara sebep olduğundan bahisle bu yasağın konulduğunu söyleyenler de vardır. Padişah yangını görüp sebebini sual ettiğinde:

”Padişahım ekser kahvehanelerde tütün kullanırken uyuyup, lülelerinden ateş parçaları tahta aralıklarına düşüp yangın vaki olmuştur.”demişlerdir.

Cezar,a.g.e.,s187

Mutlaka Okumalısınız

x