Nef’i Osmanlı tarihinin en ünlü hiciv şairlerindendir. Aslen Erzurum Hasankaleli olup adı Ömer’dir. Nef’i mahlasını kendisine ünlü entelektüel tarihçi Gelibolulu Ali Mustafa Efendi takmıştı. İstanbul’a geldikten sonra 1. Ahmed’in beğenisini kazanan, daha sonra 4. Murad’ın has nedimleri arasına giren Nef’i, kasideleri ile caizeler alırken hicivleriyle de birçok kişinin nefretini kazanmıştı. 4. Murad da onun bu yergilerinden hoşlanırdı. Ancak 25 Haziran 1630 günü Beşiktaş sarayında bu şairin ünlü Siham-ı Kazası’nı okurken yanına yıldırım düşmesi ve kitabı parçalaması üzerine Nef’i’ye bir daha hiciv yazmayacağına dair tövbe ettirmişti. Bu ünlü şairin tövbe ile ilgili beyiti şöyledir:

Bu günden ahdim olsun kimseyi hicv etmeyim amma

Vireydün ger icazet hicv ederdim baht-ı na-sazı

Fakat onun sözünü tutamayıp hicivlere devam etmesi, Vezir Bayram Paşa’yı, hatta Sultan Murad’ı hicvetmesi mukadder akıbetini yaklaştırdı. Sultan Murad bu ünlü şairi, cezasını vermek üzere Bayram Paşa’ya teslim etti. O da o sırada cizye muhasebecisi olan Nef’i’yi çağırarak 27 Ocak 1635 günü konağının odunluğunda Çavuşbaşı Boynueğri Mehmed Ağa eliyle boğdurulup bir rivayete göre cesedini denize attırdı. Ölümüne hicivlerinden bıkmış ulemanın sevindiği nakledilir. Ölümüyle ilgili en çok bilinen beyit şudur:

Gökten Nazire indi Siham-ı Kaza’sına

Nef’i diliyle uğradı Hakk’ın belasına

4. Murad Şarkın Sultanı – Abdülkadir Özcan

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hz Muhammed ''İnsanları cennete ve cehenneme sokan 2 şey''
''Bilir misiniz, insanları cennete sokacak...
Read more
Ayasofya'daki Melek Gabriel'in elindeki kürenin gizli manası ne?
Gabriel'in elinde tuttuğu küre ''Globus...
Read more
4. Murad'ın devleti soyanlara verdiği ibretlik cezalar
Maaşlarını almak için İstanbul'a gelen...
Read more
Hz Muhammed - Şehitten üstün kişiler
Ebu Zerr el-Ğıfari'den rivayet edildiğine...
Read more
Hz Yakub: ''Ecelim yaklaşıp, ruhumu almak istediğinde bana bildirmeni istiyorum'' der. Ölüm meleği: ''Tamam, sana bunu bildirmek için iki veya üç haberci gönderirim'' diye cevap verir. Gün gelir, Hz...
Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine...
Read more
Yavuz Sultan Selim Sina Çölü'nden geçerken Hz Muhammed (sav) ona nasıl yol gösterdi? Yavuz Sultan Selim'in bir ara atından indiği ve saygılı bir halde yaya olarak yürüdüğü görüldü. Herkes şaşırmıştı...
Mısır Seferi'ne gidilirken ordunun korkunç...
Read more
Barbaros Hayreddin Paşa'nın Son Sözleri
''Öldüğüm zaman beni deniz sesi...
Read more
Engizisyon İşkence Aleti – Askı
Kurbanın vücudundaki tüm eklemleri, yerinden...
Read more
Attila'ya Tanrı diyen Romalı şair Marullas'ı Attila neden ateşe atılması emrini verdi?
İmparatorların korkulu rüyası Avrupa Hun...
Read more
Ulus Han’ın Timur’a mektubu ve Timur'un Toktamış’ı himayesine alması - O sıralarda Toktamış adında bir Kırım prensi Altınordu’dan kaçıp Timur’a sığınmıştı. Bu sığınma olayının hemen sonrasında ise beyaz bir ata...
… O sıralarda Toktamış adında...
Read more
Adamın biri (gelip): 'Ey Allah'ın Resulü! Babam nerede?' diye sordu. O da: 'Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp:
Yine Müslim, Enes b. Malik'in...
Read more
Eski Mısırlılar Güneşin iki kere battığı yerden doğduğuna neden inanıyordu?
Tarihin babası olarak anılan ünlü...
Read more
Hz İsa ve Besmelenin Fazileti
İsa Aleyhisselam bir kabristanlığın yanından...
Read more
Hasan-ı Basri'nin Örnek Ahlakı
Hasan Basri Hazretleri hastalanmıştı. Yahudi...
Read more
Sırrı Sakati ''Bir Şükre Otuz Yıl Tevbe''
Sırrı Sakati Hazretleri esnaftı. Onun dükkanının...
Read more
Hz Lut'un karısı nasıl helak oldu? Öteden beri Rabbinin buyruğuna muhalefet ettiği, azabın indiğini görünce de
Süheyli der ki: '' Hz...
Read more
Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı, hastalık çekmiş insanların durumu
Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı,...
Read more
Yine rivayete göre, İblis şöyle der: ”Ya Rabbi beni cennetten Adem’in yüzünden çıkardın. Fakat ben ancak sen izin verirsen ona musallat olabilirim” Allah Teala:
Yine rivayete göre, İblis şöyle...
Read more
Bişr Hafi neden nasuh tevbesi etti?
Tevbei nasuh eylemesine sebeb şudur: Yerde...
Read more
Hz. İsa ve Açgözlü Yahudi
İsa Aleyhisselâm bir Yahudi ile...
Read more
Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'deki rolü nedir?
Atatürk'ün Çanakkale'deki rolü nedir? Anafartalar...
Read more
Hz Musa küçükken Firavun'un sakalını çektikten sonra Firavun neden O'nu öldürmek istedi?
Hz Musa gelişip büyüyünce Firavun'un...
Read more
Malik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu?
Bir defasında Malik Bin Dinar'ın...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü Akıncı Beyi Gazi Bali Bey'e yazdığı uzunca mekbun bir kısmı şu şekildedir:
Kanuni Sultan Süleyman'ın ünlü Akıncı...
Read more
Haçlılar Yakın Doğu'da insan eti yedi mi?
Açlık ve kısıtlı yiyecek kaynakları,...
Read more
Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil
Hocam, yine bir başka tespitiniz...
Read more
Mehmet Akif'in verdiği söz
Büyük vatan şairi İstiklal Marşımız'ın...
Read more
Kadın dailer var mıydı? Haşhaşilerin özel bir işareti, parolası var mıydı?
O zaman şunu da sorayım;...
Read more
Ölüm alaca bir koç şeklinde Kıyamet günü getirilecek. Bir münadi şöyle seslenecek:
''Ölüm alaca bir koç şeklinde...
Read more
Anasının Dilini Koparan Evlat
Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code