4. Murad devrinde ünlü hiciv şairi Nef'i neden öldürüldü? Fakat onun sözünü tutamayıp hicivlere devam etmesi, Vezir Bayram Paşa’yı, hatta Sultan Murad’ı hicvetmesi mukadder akıbetini yaklaştırdı. Sultan Murad bu ünlü şairi, - Dtarihi
Osmanlı tarihi4. Murad devrinde ünlü hiciv şairi Nef'i neden öldürüldü?...

4. Murad devrinde ünlü hiciv şairi Nef’i neden öldürüldü? Fakat onun sözünü tutamayıp hicivlere devam etmesi, Vezir Bayram Paşa’yı, hatta Sultan Murad’ı hicvetmesi mukadder akıbetini yaklaştırdı. Sultan Murad bu ünlü şairi,

-

Nef’i Osmanlı tarihinin en ünlü hiciv şairlerindendir. Aslen Erzurum Hasankaleli olup adı Ömer’dir. Nef’i mahlasını kendisine ünlü entelektüel tarihçi Gelibolulu Ali Mustafa Efendi takmıştı. İstanbul’a geldikten sonra 1. Ahmed’in beğenisini kazanan, daha sonra 4. Murad’ın has nedimleri arasına giren Nef’i, kasideleri ile caizeler alırken hicivleriyle de birçok kişinin nefretini kazanmıştı. 4. Murad da onun bu yergilerinden hoşlanırdı. Ancak 25 Haziran 1630 günü Beşiktaş sarayında bu şairin ünlü Siham-ı Kazası’nı okurken yanına yıldırım düşmesi ve kitabı parçalaması üzerine Nef’i’ye bir daha hiciv yazmayacağına dair tövbe ettirmişti. Bu ünlü şairin tövbe ile ilgili beyiti şöyledir:

Bu günden ahdim olsun kimseyi hicv etmeyim amma

Vireydün ger icazet hicv ederdim baht-ı na-sazı

Fakat onun sözünü tutamayıp hicivlere devam etmesi, Vezir Bayram Paşa’yı, hatta Sultan Murad’ı hicvetmesi mukadder akıbetini yaklaştırdı. Sultan Murad bu ünlü şairi, cezasını vermek üzere Bayram Paşa’ya teslim etti. O da o sırada cizye muhasebecisi olan Nef’i’yi çağırarak 27 Ocak 1635 günü konağının odunluğunda Çavuşbaşı Boynueğri Mehmed Ağa eliyle boğdurulup bir rivayete göre cesedini denize attırdı. Ölümüne hicivlerinden bıkmış ulemanın sevindiği nakledilir. Ölümüyle ilgili en çok bilinen beyit şudur:

Gökten Nazire indi Siham-ı Kaza’sına

Nef’i diliyle uğradı Hakk’ın belasına

4. Murad Şarkın Sultanı

Son İçerikler

Allah’ın Kur’an’da yemin etmesi ne anlama geliyor?

''Hayır! Yemin olsun Ay'a ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki'' (Müdessir/32-33-34) Ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi anlamda inceleyecek...

Kazıklı Voyvoda’nın eline Türk esirler geçince, ayaklarındaki derinin yüzülmesini, açığa çıkan etin üzerine tuz dökülmesini ve ızdırabın artması için…

Kendi hükmü altındaki insanlar dahil olmak üzere çevre ülkelerin de mensuplarına zulüm etmeye başladı. Batılı kaynaklar onun işkencelerinden uzun...

Hz Muhammed (sav) – Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? – Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle...

Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad...

Yavuz Sultan Selim Sadrazamı Dukakinoğlu Ahmet’i kendi eliyle neden hançerledi?

Kaynaklardan da anlaşılacağı üzere Osmanlıların eline, Şah İsmail'in eşlerinden sadece Taçlı Begüm değil, Taçlı Begüm kadar değerli diğer bir...

Attila’nın Dünya’yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi:

Attila'nın büyük gayesi şu idi: 1- Hunların Asyalı Şubelerini itaat altına almak, 2- Volgadan Tuna'ya kadar yerleşik muhtelif Hun kabilelerini ve...

Cennete girecek en son peygamber

Bir başka Hadis-i Şerif'te şöyle dediği aktarılır: ''Fakirlik, mü'minin dünyada hediyesidir.'' ''En son cennete girecek Peygamber mülkünün büyüklüğünden dolayı Davud bin...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x