4. Murad'ın devleti soyanlara, rüşvet alanlara verdiği cezalar... - Maaşlarını almak için İstanbul'a gelen sipahilerin ulufelerinin, Gümrük Emini Mehmet Çavuş'un yolsuzluğu yüzünden ödenemediği öğrenilince adı geçen görevlinin Bab-ı Hümayun önünde başı - Dtarihi
Osmanlı tarihi4. Murad'ın devleti soyanlara, rüşvet alanlara verdiği cezalar... -...

4. Murad’ın devleti soyanlara, rüşvet alanlara verdiği cezalar… – Maaşlarını almak için İstanbul’a gelen sipahilerin ulufelerinin, Gümrük Emini Mehmet Çavuş’un yolsuzluğu yüzünden ödenemediği öğrenilince adı geçen görevlinin Bab-ı Hümayun önünde başı

-

Maaşlarını almak için İstanbul’a gelen sipahilerin ulufelerinin, Gümrük Emini Mehmet Çavuş’un yolsuzluğu yüzünden ödenemediği öğrenilince adı geçen görevlinin Bab-ı Hümayun önünde başı vuruldu. Yerine getirilen yeni Gümrük Emini Ali Çelebi’nin de eskisini aratmayacak bir zalim olduğu nakledilir. Çeşitli yolsuzluklara bulaşmış Koyun Emini Sarı Katip’in de başı yine Bab-ı Hümayun önünde kesildi. Keza ölen yeniçerilerin kaydını silmeyip dışarıdan ocağa asker alımları yapan, bu münasebetle de açıktan para alan Yeniçeri Katibi Osman Efendi de aynı akıbete uğradı. Mısır askerini geç gönderme ve neferlere maaş zamlarını vermeme suçlamasıyla Vali Kara Ahmed Paşa da katledilenler arasındaydı.

4. Murad Şarkın Sultanı – Abdülkadir Özcan

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennetin en alt derecesi şudur:

Cennetin en alt derecesi şudur: Bir kişinin emrinde on bin hizmetçisi bulunacak, her hizmetçinin elinde iki tabak olacak ki, biri...
Osmanlı tarihi

4.Murad’ın Yeniçeri’yi Ortadan İkiye Bölüşü

IV.Murad kendini yeterince güçlü ve idareyi ele alacak kabiliyet ve tecrübede hissedince Yeniçeriler'i merasim için Sultan Ahmet Meydanı'nda topladığı, beklemekten...
Dünya tarihi

Büyük İskender’in: ”Doğu ve Batı ülkelerini nasıl fethettin? sorusuna cevabı:

Büyük İskender'e demişler ki: ''Doğu ve Batı ülkelerini nasıl fethettin? Senden önceki hükümdarların, seninkinden pek çok hazineleri, malları, askerleri olduğu...
İslam tarihi

Hz Musa Allah Teala’ya şöyle der: ”Ya Rabbi, kardeşini çağırıp da emri bi’l-ma’ruf nehyi ani’l münker yapan kişinin mükafatı nedir?” Allah Teala şöyle cevap verir:

Hz Musa Allah Teala'ya şöyle der: ''Ya Rabbi, kardeşini çağırıp da emri bi'l-ma'ruf nehyi ani'l münker yapan kişinin mükafatı nedir?''...
İslam tarihi

Kasten namazı terkedenlerin cehennemin kapısına ismi nasıl yazılır?

Ebu Nuaym Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Kim namazını kasten terk ederse Allah Teala onun adını cehennem kapısına, oraya...
İslam tarihi

Ebu Leheb, (Peygamber (sav)’e gidip) : Ey Muhammed! Abdülmuttalib cehennem ateşine girer mi? diye sordu. Peygamber (sav):

Hafız Ebu'l-Ferec İbnü'l Cevzi konuyla ilgili olarak şu rivayeti nakletmiştir: ''Ebu Talib ile Hatice beş gün ara ile vefat edince,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah üç kimseyi sever, üç kimseye de buğz eder

Allah üç kimseyi sever, üç kimseye de buğz eder. Allah yolunda savaşmak için yola çıkıp sabırla ve ecrini yanlız Allah'tan...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in türbesinde yazan ayetler

''Yeryüzünde herkes fanidir'' ve ''Her nefis ölümü tadacaktır'' M.Orhan Bayrak - Türk İmparatorluklar Tarihi - Sayfa 480
İslam tarihi

Kullar arasında Allah’ın en çok buğz ettiği kişi…

''Kullar arasında Allah'ın en çok buğz ettiği kişi o kimsedir ki, giysisi amelinden iyidir, yahutta giysisi peygamberlerin giysisi gibi ameli...
İslam tarihi

İlyas peygamberin ateşten atı

Görünüşe göre daha Peygamber zamanında Müslümanlarca bilinen bu hikayeye göre, Allah, Hzkıyel Peygamber'in ölümünden sonra İsrailoğulları arasında fitne ve fesadın...
Selçuklu tarihi

Sultan Alparslan’ın heyeti, 25 Ağustos 1071 sabahı Bizans ordugahında hafife alınıp, hakarete uğradı. Diyojen, heyet başkanına: ”Kışlamak için İsfahan mı, yoksa…

Sultan Alparslan'ın heyeti, 25 Ağustos 1071 sabahı Bizans ordugahında hafife alınıp, hakarete uğradı. Diyojen, heyet başkanına: ''Kışlamak için İsfahan mı,...
Osmanlı tarihi

Bizanslı genç kızlar padişaha çiçekler sunmak üzere yollara dökülürler. Fakat yanlışlıkla ellerindeki çiçek demetlerini, aksakallı bir ihtiyar olan Akşemseddin’e uzatırlar. Onun genç padişahı işaret etmesi üzerine Fatih;

İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinden sonra genç padişah zafer alayıyla İstanbul'a girer. Bu sırada hemen yanında Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi hocaları...
Selçuklu tarihi

Kılıç Arslan, Çaka Bey’i kılıcıyla neden öldürdü?

Çaka Bey İzmir'e doğru akınların başına geçmiş ve İzmir'i fethederek ilk Türk İzmir Birliğini kurmuştur 1081-1092). İzmir'in ilk Türk beyi...
İslam tarihi

Uyurken meleklerin korumasında olmak için okunacak sure

''Biriniz uyumak maksadıyla yatağına gelince, Fatiha ve bir de sure okusun. Çünkü Allah ona bir melek gönderir ki, onunla beraber...
Osmanlı tarihi

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

Osmanoğulları'nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse Batı kaynaklarında isminden ziyade ''Yıldırım'' lakabıyla anılır. Bazı Fransız yazarlar,...
Osmanlı tarihi

Fransa Kralı 3. Napolyon’un, Paris’te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde kendisine: ”Sen kendini Yavuz Sultan Selim’in elçisi mi zannediyorsun” demesi üzerine…

Fransa Kralı 3. Napolyon'un, Paris'te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir...
İslam tarihi

Kalbe altı çeşit düşünce gelir:

1- Nefs kaynaklı düşünce 2- Şeytan kaynaklı düşünce 3- Ruh kaynaklı düşünce 4- Melek kaynaklı düşünce 5- Akıl kaynaklı düşünce...
Osmanlı tarihi

İran Şahı, Sarı Selim’in padişahlığını tebrik etmek üzere Edirne’ye Şah Kulu adında bir elçi gönderir. Şah Kulu, Osmanlı askerindeki bu gösterişini çekememiş ve alaylı bir şekilde:

Kanuni'den sonra yerine geçen II.Selim (Sarı Selim) ilk defa, ordunun başında sefere gitme adetini bozmuş ve eğlenceye başlamıştı. Böylece her...
İslam tarihi

Hz Musa ile birlikte Allah Teala’nın sesini duymak için giden 70 kişinin başına neler geldi?

Hz Musa'nın kavminden seçilen ve Hakk'ın kelamını işiten yetmiş kişiyi hatırla. Kavmin içerisinden seçilen bu yetmiş kişi Hz Musa ile...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi: ”Mıhal’ı çağıralım. İslam’a davet edelim. Onu Müslüman edelim. Ondan sonra nereye derseniz Allah emriyle gidelim. Eğer Müslüman olmazsa önce onun ilini vuralım.” dedi. Mıhal’a adam gönderdiler…

Gaziler gördüler ki ne tarafa yürüseler galip geldiler, Osman Gazi'ye şöyle dediler: ''Hanımız! Elhamdülillah kafir mağlup, Müslümanlar ise galiptir. Çünkü...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x